Maabjerg Energy Center
er et Bioenergi-anlæg
af hidtil usete dimensioner

06. oktober 2016

Innovativt dansk bioethanol-projekt skrinlægges

Parterne bag Maabjerg Energy Center har netop besluttet at droppe planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi ved Holstebro. Den nødvendige finansieringsmodel kunne ikke opnås

06. oktober 2016

Innovative Danish bioethanol project abandoned

The parties behind Maabjerg Energy Center have decided to drop plans to build Denmark's first biorefinery near Holstebro in Central Jutland. It was not possible to achieve the required financing model

10. oktober 2016

Notat: Maabjerg-projekt vil give overskud

Det er ikke korrekt, når det forlyder, at konsortiet er på nippet til at opgive Maabjerg Energy Center, fordi projektet ”ikke kan løbe rundt”. MEC har en intern forrentning på 8%, men det forudsætter opbakning fra stat og kommuner.

Maabjerg Energy Center vil årligt producere 80 millioner liter Biothenaol og 50 millioner kubikmeter biogas

MEC vil opføre en 2. generations bioethanolfabrik i Måbjerg mellem Holstebro og Struer. Samtidig skal produktionen af biogas hos MEC Biogas (tidl. "Maabjerg BioEnergy") øges kraftigt, ligesom det biomassefyrede kraftvarmeværk MEC BioHeat&Power (tidl. "Måbjergværket") skal ombygges og udvides.

Maabjerg Energy Center vil årligt producere 80 millioner liter bioethanol, ca. 50 millioner kubikmeter biogas - hvoraf en stor del vil blive renset og opgradet til samme kvalitet som naturgas (VE-gas) samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande.

Vi håber på, at de nødvendige politiske rammevilkår falder på plads snart, sådan at produktionen af 2G-bioethanol kan begynde i 2018.

Læs mere