Tilbudsformular

Tilbud 1

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan afgive 5 tilbud

Husk: Minimum 100 tons og maksimalt 3.000 tons pr. leverandør
Vil du afgive tilbud nummer 2?


Tilbud 2

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan afgive 5 tilbud

Husk: Minimum 100 tons og maksimalt 3.000 tons pr. leverandør
Vil du afgive tilbud nummer 3?


Tilbud 3

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan afgive 5 tilbud

Husk: Minimum 100 tons og maksimalt 3.000 tons pr. leverandør
Vil du afgive tilbud nummer 4?


Tilbud 4

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan afgive 5 tilbud

Husk: Minimum 100 tons og maksimalt 3.000 tons pr. leverandør
Vil du afgive tilbud nummer 5?


Tilbud 5

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan afgive 5 tilbud

Husk: Minimum 100 tons og maksimalt 3.000 tons pr. leverandør

Opbevaring og behandling af data

Læs gældende persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik for MEC – BioHeat&Power A/S her:
➤ www.maabjergenergycenter.dk/persondatapolitik

Betingelser

Tilmelding er gyldige forudsat at de er MEC – BioHeat&Power A/S i hænde inden tidsfristen udløber.

Under de angivne forudsætninger i dokumentet:
➤ Betingelser for levering af halm til MEC – BioHeat&Power A/S
tilbyder overtegnede hermed at levere halm til MEC - BioHeat&Power A/S.