Input / Output

MEC BioHeat&Power har en maksimal effekt på 28 megawatt (MW). Værket producerer både fjernvarme og el til nettet. Det er muligt at justere på fordelingen mellem el og fjernvarme, sådan at man f.eks. kan producere mere fjernvarme, hvis elprisen er lav. På årsplan er fordelingen ca. 61 procent fjernvarme og 27 procent el, mens der er et energitab på ca. 12 procent.

Brændselsforbrug

 • 2 stk. affaldskedler: 2 * 11 taffald /h
 • Affald: 160-180.000 tons affald/år
 • Slam: 1.000 tons/år
 • 2 stk. naturgas-/biogasfyrede overhedere: 0 mio Nm3/år / 3,5 mio Nm3/år
 • Aff.slagge: 30.000 tons/år
 • Restprod.: 3.000 tons/år
 • 1 stk. halm-/flislinie: 8/7 t/h
 • Træflis: 26.000 tons flis/år
 • Halm: 34.000 tons halm/år
 • Andre biobrændsler: 1.000 tons/år
 • Halm-/flisslagge: 2.500 tons/år
 • Halm-/flisaske: 850 tons/år

Energi-output

 • Maks. Kontinuerlig eleffekt (netto): 28 MW
 • Elvirkningsgrad: 27 %
 • Varmevirkningsgrad: 61 %
 • Tab: 12 %
 • Fjernvarmeydelse: 84 MJ/s
 • Kedler: 74 MJ/s
 • Røggasrensningsanlæg: 10 MJ/s
 • Elprod.netto: 160.000 MWh/år
 • Varmeprod. netto: 455.000 MWh/år
 • Bortkøling: 45.000 MWh/år
 • Damptryk: 64 bar
 • Damptemp.: 460 °C /520 °C