Placering

Anlægget er placeret lige ved siden af kraftvarmeværket MEC BioHeat&Power, som i forvejen er biomassefyret, hvilket giver en oplagt mulighed for synergi og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Desuden er MEC Biogas tæt ved nomi-affaldsterminalen og Nupark - Nordvestjysk Udviklingspark. Denne placering muliggør samarbejde med nomi om forskellige affaldsfraktioner og faciliteter samt udnyttelse af viden og faciliteter i Nupark. 

Holstebro Kommune vedtog i august 2009 Lokalplan nr. 1001 vedr. bioenergianlægget på energivej. Du kan finde og læse lokalplanen i kommunens arkiv: www.plansystem.dk.   

I tilknytning til anlægget er planlagt to modtagestationer for gylle hhv. øst og syd for Holstebro.

Holstebro Kommune har i kommuneplantillæg nr. 19, august 2009, valgt den endelige placering for de to omladestationer. Du kan finde hele kommuneplantillægget på www.plansystem.dk

Placeringen nær Skave, øst for Holstebro, kan ses på Google Maps ved at klikke her

Placeringen nær Nr. Felding, syd for Holstebro, kan ses på Google maps ved at klikke her

Opdatering 29. nov. 2011: 
I første omgang har man besluttet kun at opføre modtagestationen øst for Holstebro. Efter at have evalueret på erfaringerne vil der senere blive taget stilling til, om der også skal opføres en station syd for Holstebro.