Hovedanlæg

Det kompakte tekniske layout giver mulighed for en meget stringent og markant formgivning.
Bygningen er udformet som et samlet volumen, der skærmer tanke og udendørs anlægsdele af mod ankomstsiden og vejen.

Kravene til rumhøjder giver et stigende forløb med kontor og personalefaciliteter i den lave del og til fiberlager og modtagehal i den høje del.
Bygningen er udformet som en markant kileform, der samler hele anlægget og gør det komplekse anlæg mere overskueligt. 

Skitse: A2 Arkitekterne A/S.

Som gæst eller medarbejder går man ind i bygningen i den laveste ende, hvor den antager menneskelige proportioner.

I modsat ende hæver bygningen sig op og er et vartegn i landskabet.

I modtagehallen er der dog brug for ekstra højde for at giver plads lastvogne med bagtip, hvorfor denne del er forhøjet med en ellipseformet overbygning med glasbeklædning.

Et slags tårn, der bliver "skiltet" udadtil for virksomheden og samtidig markerer, hvor råstofferne føres ind i anlægget. 

Den store kile er beklædt med metalplader i samme farve på tag og facader. På facaderne afbrydes beklædningen dog over hhv. porte, vinduer og ca. 1 m over terræn på øvrige strækninger, således tag og facader virker som en kappe, der er hængt ud over volumenet. 

Basisdelen er udført med betonoverflade, der er robust overfor mekanisk påvirkning og giver bygningens bund tyngde.  

Da anlægget er meget kompakt er der god plads til landskabsbearbejdning på grunden. 

Som modspil til den stramme bygningsform er der etableret cirkelform i terrænet, som indrammer anlægget og afgrænser den bearbejdede del af landskabet mod det naturprægede.

Den store kile er beklædt med metalplader i samme farve på tag og facader. På facaderne afbrydes beklædningen dog over hhv. porte, vinduer og ca. 1 m over terræn på øvrige strækninger, således tag og facader virker som en kappe, der er hængt ud over volumenet.