Afsætning

Maabjerg BioEnergy producerer årligt ca. 20 millioner kubikmeter (Nm3) biogas om året til produktion af varme og el.

Sådan blev biogassen fordelt i 2014:

Vinderup Varmeværk: 7,5 mio. m3
MEC BioHeat&Power: 3,2 mio. m3
MEC Biogas - eget anlæg: 7,5 mio. m3
Overskudsproduktion: 1,5 mio. m3 (*)

I alt: 19,8 mio. m3

(*) MEC BioHeat & Power ("Måbjergværket") var i 2014 ramt af et længerevarende driftsstop i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Derfor har det i perioder været nødvendigt at afbrænde overskydende gas i MEC Biogas' flare ("fakkel").

Ved siden af biogassen afsætter MEC Biogas 45.000 tons fiber fra dyregødning, som kan afbrændes i et kraftvarmeværk.

Desuden vil Hedeselskabet modtage 8.200 tons fiber fra slamlinjen.

 

Princip-illustration. Tallene varierer en smule fra år til år.

Retur til afsender

MEC Biogas er forbundet til en omladestation øst for byen samt Holstebro Centralrenseanlæg. 

Der er to parallelle rør: Et indgående og et udgående. 

Når gylle og slam er afgasset, sender Maabjerg BioEnergy det flydende restprodukt retur til afsenderen. 

Landbruget vil årligt modtage 450.000 kubikmeter miljøvenlig gødning, mens renseanlægget vil få ca. 80.000 kubikmeter retur.