Organisation

MEC - BioGas (Maabjerg BioEnergy Drift A/S) ejer og driver produktionsanlægget, de tilhørende decentrale lagertanke samt ledningsanlæg til fremføring af gylle og gødning, biogasledninger, slamledninger og varme- og elledninger. I produktionsanlægget indgår desuden et kraftvarmeanlæg.
 
MEC - BioGas er ejet af det fælles Holstebro-Struer-selskab Maabjerg Energy Center A/S.

Bestyrelse

Nils Ulrik Nielsen (formand)
Niels Viggo Lynghøj (næstformand)
Arne Lægaard
Finn Orvad
Kjeld Graversgaard
Aage Juhl Jørgensen
Jørgen L. Tørnæs

Direktion

Adm. direktør Knud Schousboe

Medarbejdere

Viggo Mose
Driftschef

Hans Søgaard
Kørselsleder

Ulla Cilliborg Kristensen
Kontor og reception

Margit Laumann
Laborant

René Baltasar Møgelbjerg
Smed

Peter Graa
Smed

Kim Grydholt Jepsen
Smed

Michael Jørgensen
Smed

Martin Lorenzen
Elektriker

John Lykke Andersen
Elektriker

NB: Chaufførerne, der kører gylletransporterne til og fra MEC Biogas, er ansat hos den lokale vognmand Ejler Chr. Knudsen A/S.