Organisation

MEC - BioGas (Maabjerg BioEnergy Drift A/S) ejer og driver produktionsanlægget, de tilhørende decentrale lagertanke samt ledningsanlæg til fremføring af gylle og gødning, biogasledninger, slamledninger og varme- og elledninger. I produktionsanlægget indgår desuden et kraftvarmeanlæg.
 
MEC - BioGas er ejet af det fælles Holstebro-Struer-selskab Maabjerg Energy Center A/S.

Direktion

Christian Hagelskjær
Adm. direktør

Claus Bøgeskov Mogensen
Teknisk direktør

MEC - BioGas gylletransporter

Bestyrelse

Nils Ulrik Nielsen
Formand

Flemming Odde
Næstformand

Kjeld Graversgård-Knudsen

Arne Lægaard 

Finn Orvad

Bjarne Sørensen

Jørgen Tørnæs

Margit Laumann
Medarbejderrepræsentant

Medarbejdere

Viggo Mose
Driftschef
Ulla Cilliborg Kristensen
Kontor og reception
Emil Steffensen
Kørselsleder
Margit Laumann
Laborant
René Baltasar Møgelbjerg
Smed
Peter Graa
Smed
Kim Grydholt Jepsen
Smed
Michael Jørgensen
Smed
Martin Lorenzen
Elektriker
Ole Zink
Elektriker
   

OBS! Chaufførerne, der kører gylletransporterne til og fra MEC - BioGas, er ansat hos den lokale vognmand Ejler Chr. Knudsen A/S.