Organisation

MEC - BioGas (Maabjerg BioEnergy Drift A/S) ejer og driver produktionsanlægget, de tilhørende decentrale lagertanke samt ledningsanlæg til fremføring af gylle og gødning, biogasledninger, slamledninger og varme- og elledninger. I produktionsanlægget indgår desuden et kraftvarmeanlæg.
 
MEC - BioGas er ejet af det fælles Holstebro-Struer-selskab Maabjerg Energy Center A/S.

Bestyrelse

Nils Ulrik Nielsen
Formand

Mads Jakobsen
Næstformand

Niels Viggo Lynghøj

Arne Lægaard

Finn Orvad

Bjarne Sørensen

Jørgen L. Tørnæs

Margit Laumann

 

Direktion

Adm. direktør Christian Hagelskjær

Teknisk direktør Claus Bøgeskov Mogensen

Medarbejdere

Viggo Mose
Driftschef

Hans Søgaard
Kørselsleder

Ulla Cilliborg Kristensen
Kontor og reception

Margit Laumann
Laborant

René Baltasar Møgelbjerg
Smed

Peter Graa
Smed

Kim Grydholt Jepsen
Smed

Michael Jørgensen
Smed

Martin Lorenzen
Elektriker

Ole Zink
Elektriker

NB: Chaufførerne, der kører gylletransporterne til og fra MEC - BioGas, er ansat hos den lokale vognmand Ejler Chr. Knudsen A/S.