Lugt

På trods af at MEC - BioGas behandler tonsvis af gylle og industriaffald, er det målet, at det ikke kommer til at påvirke naboerne. Derfor har lugtproblematikken topprioritet, og netop bekæmpelsen af lugtgener indgår i det EU-program, som bidrager til projektet.

Der er udarbejdet en omfattende lugtstrategi for anlægget.

Gyllen bliver transporteret til anlægget i tankvogne og en mindre del igennem et lukket rørsystem. Aflæsning af affald mm. foregår i lukkede aflæssehaller.
Røgen fra anlægget vil blive ført igennem et gasrensningssystem ligesom det i dag sker med røgen fra MEC BioHeat&Power.

Den gødningsvæske, som landmanden får tilbage fra anlægget er tyndtflydende og lugter ikke så kraftigt. Det, at den er tyndtflydende betyder også, at væsken optages lettere i jorden. Dermed ligger den ikke på overfladen og lugter, som det kan være tilfældet med den ubehandlede gylle.

MEC - BioGas gylletransporter