Har du en eller flere gylletanke med overskydende lagerkapacitet og et tilsvarende udspredningsareal til afgasset gylle, vil vi levere den mængde, du kan bruge.

 

Følgende krav skal være opfyldt

  • Der må højst være 70 km fra MEC – BioGas til tanken
  • Tilkørselsforholdene skal være så gode, at vores gyllebiler let kan levere – også i vintermånederne
  • Du skal kunne modtage afgasset gylle i perioden fra starten af september til slutningen af februar

 

Den afgassede gylle vil typisk indeholde

      Kg/ton    
  TS% pH N (total) NH4-N N-udnyttelses% P-loft maks. kg. P/ha
Afgasset gylle 5,0 8,2 5,0 3,6 1,2 3,0 0,4 72,5 33,5

Næringsstofindholdet kan variere over året.

 

Det kan du tjene

Du får et tilskud til udspredning* på 10,00 kr. pr. m3. Prisen udregnes for den mængde gylle du modtager.

*Tilskud til udspredning gælder ikke for Maabjerg BioEnergy Leverandørforenings medlemmer, for de mængder, der allerede er aftalt i kontrakten.

 

Vil du vide mere

Så er du velkommen til at kontakte Emil Steffensen på telefon 2969 4689 eller est@mec-biogas.dk.