MEC - BioGas bil

Har du en eller flere gylletanke med overskydende lagerkapacitet og et tilsvarende udspredningsareal til afgasset gylle, vil vi levere den mængde, du kan bruge.

Følgende krav skal være opfyldt

  • Der må højst være 70 km fra MEC – BioGas til tanken
  • Tilkørselsforholdene skal være så gode, at vores gyllebiler let kan levere – også i vintermånederne
  • Du skal kunne modtage afgasset gylle i perioden fra starten af september til slutningen af februar

Den afgassede gylle vil typisk indeholde

    Kg/ton      
TS%   pH N (total) NH4-N P K S N-udnyttelses% P-loft maks. kg. P/ha
Afgasset gylle 5,0 8,2 5,0 3,6 1,2 3,0 0,4 72,5 33,5

Næringsstofindholdet kan variere over året.

Det kan du tjene

Du får et tilskud til udspredning* på 10,00 kr. pr. m3. Prisen udregnes for den mængde gylle du modtager.

*Tilskud til udspredning gælder ikke for Maabjerg BioEnergy Leverandørforenings medlemmer, for de mængder, der allerede er aftalt i kontrakten.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte Emil Steffensen på telefon 2969 4689 eller est@mec-biogas.dk.