MEC - BioGas bil

Har du en eller flere gylletanke med overskydende lagerkapacitet er vi meget interesseret i at leje det af dig.

Følgende krav skal være opfyldt

  • Der må højst være 20 km fra MEC – BioGas til tanken
  • Gylletankene skal være myndighedsgodkendte og på minimum 1000 m3
  • Gylletankene skal være overdækket
  • Tilkørselsforholdene skal være så gode, at vores gyllebiler let kan levere – også i vintermånederne

Tankene skal primært anvendes i månederne fra september til maj.

Det kan du tjene

Leje af gylletanken betales pr. m3 pr. år. Kontakt os for pris på lagerleje.

Vil du vide mere

Så er du velkommen til at kontakte Emil Steffensen på telefon 2969 4689 eller est@mec-biogas.dk.