Om MEC - BioGas

Maabjerg BioGas er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner.

Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

Vision og mål

Den overordnede vision for MEC - BioGas er at hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.

Anlægget fortrænger 50.000 tons CO2, de 20.000 fra energiproduktionen og de sidste 30.000 tons gennem reduceret emission af CO2-ekvivalenter direkte på landbrugsbedrifterne i form af mindre udledning af metan.

Anlægget

Værd at vide om MEC - BioGas

  • Omdanner ca. 800.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd.
  • Fremstiller ca. 20-21 mio. kubikmeter biogas pr. år.
  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca. 5.000 / 12.000 boliger.
  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.

  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år.
  • Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.
  • Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.
  • Total investering på ca. 400 mio. kr.

Ajourført 11. august 2015.