Om MEC Bioethanol

MEC Bioethanol er det "tredje ben" i Maabjerg Energy Center, som omfatter: Bioethanol, biogas og kraftvarme. I modsætning til de to øvrige enheder, er MEC Bioethanol endnu ikke realiseret.

Byggegrunden er allerede udpeget, miljøgodkendelsen er på plads, og vi ved, at det vil koste ca. 1,8 milliarder kroner at opføre et anlæg til fremstilling af 2G-bioethanol baseret på halm.

Teknologien er baseret på erfaringerne fra DONG Energy's Inbicon-demonstrationsanlæg i Kalundborg, hvor man bl.a. har gennemtestet de særlige enzymer, som er udviklet af Novozymes.

MEC-koncernen fik i sommeren 2014 tilsagn om 293 mio. kr. i EU-støtte, men projektet er fortsat afhængig af de nødvendige politiske rammevilkår, før vi - forhåbentlig inden udgangen af 2015 - kan tage en realiseringsbeslutning, sådan at vi kan gå i gang med at opføre MEC Bioethanol med forventet produktionsstart i 2018.