Nyt fra Maabjerg Energy Center

16. september 2021

Fjernvarmen i Holstebro og Struer bliver grønnere

Den grønne udvikling, med flere vindmøller og solceller til at producere el, giver svingende elproduktion, men det åbner også for udnyttelse af fjernvarmesystemet som et stort akkumuleringssystem, når der er overskud af el.

05. juni 2021

Halmlicitationen er nu aktiv

Licitationsrunden er aktiv fra 5 juni. til 25. juni 2021 kl. 10.

17. maj 2021

Stabile lave varmepriser trods et usædvanligt år

Corona-situationen har betydet, at 2020 har været et usædvanligt år i Maabjerg Energy Center.

13. maj 2021

PRØVEAFBRÆNDING AF MINK

I Kr. Himmelfartsferien foretages de første minkafbrændinger

14. september 2020

GYLLE I TANKEN ER PENGE I BANKEN

Har du mulighed for at aftage afgasset gylle fra MEC - BioGas? - Så vil vi gerne lave en aftale med dig.

02. september 2020

MEC - BioGas får i mindre omfang medhold i voldgiftssag om rørledning

Voldgiftsretten har netop afsagt dom i sagen om den 14 kilometer lange rørledning, der skulle pumpe gylle fra en omladestation i Skave til biogasanlægget Maabjerg Energy Center udenfor Holstebro.

13. maj 2020

Kraftvarmeværk og biogasanlæg har i 2019 givet stabilitet for varmeforbrugerne i Holstebro og Struer

Regnskaberne for MEC-selskaberne viser et underskud på 43 mio. kr. før skat - men det kommer forbrugerne ikke til at mærke.

20. marts 2020

VI TÆNKER PÅ DIG HVER DAG – OG VI PASSER PÅ

Selvom situationen omkring COVID-19 hele tiden udvikler sig, sørger vi selvfølgelig for at din daglige forsyning bliver opretholdt.

12. marts 2020

Vigtig information i forhold til COVID-19

På grund af regeringens udmelding i forhold til corona-situationen har MEC-BioGas og MEC-BioHeat&Power taget en række tiltag. Rent praktisk vil alle funktioner være opretholdt, men så mange medarbejdere som muligt vil arbejde hjemmefra.

21. november 2019

Maabjergværket indgår historisk aftale med Nomi4s og Energnist

Torsdag den 21. november 2019 underskrev affaldsselskaberne Nomi4s, Energnist og Maabjerg Energy Center en aftale, der sikrer Maabjergværkets brændselsgrundlag i resten af værkets levetid, frem til 2032.