Vestjysk bioraffinaderi vil skabe 1000 job

12. januar 2014

PRESSEMEDDELELSE: Byggegrunden er udpeget. Lokalplanen er vedtaget i byrådet, og miljøgodkendelsen er på plads. I Nordvestjylland krydser man fingre og håber, at Maabjerg Energy Concept snart kan gå i gang med opførelse af Nordeuropas største produktionsanlæg for anden generations bioethanol, baseret på halm. 

"Maabjerg Energy Concept vil blive et udstillingsvindue for dansk know-how inden for den biomassebaserede industri, og der er tilstrækkeligt med halm og andre biomasserestprodukter til at bygge flere anlæg i Danmark, som f.eks. producerer andre slutprodukter end bioethanol til erstatning for fossile produkter," siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby.

Investeringen på 2,2 milliarder kroner vil skabe 2500 job i den to-årige byggeperiode, og efterfølgende vil det vestjyske bioraffinaderi skabe 1000 varige job, f.eks. 130 job i transportbranchen, som årligt skal køre 25.000 ture i lastbil for at aflevere 300.000 ton halm og senere hente 80 millioner liter anden generations bioethanol.

Maabjerg Energy Concept har det seneste halvandet år optimeret sit projekt, og har nu placeret fødderne i startblokken. Den sidste hurdle inden startskuddet ligger hos EU, men optimismen er intakt hos partnerne DONG Energy, Novozymes og et lokalkonsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning og affaldsselskabet Nomi. 

"Vi har et både teknologisk og økonomisk veltrimmet projekt klar. Men vi mangler at få de helt afgørende politiske rammevilkår på plads, inden vi kan gå i gang. Og her bliver det vigtigste skridt, at EU tager beslutning om, at en del af vores benzin skal indeholde anden generations bioethanol," siger Jørgen Udby.

EU har besluttet, at 10 procent af transportens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi og biobrændstoffer i 2020. Almindelig benzin indeholder allerede i dag 5,75 procent bioethanol, men benzinen er typisk iblandet importeret første generations bioethanol, som produceres på basis af fødevarer, f.eks. majs eller sukkerrør. Anden generations bioethanol er derimod baseret på restprodukter, f.eks. halm.

I september 2013 vedtog Europaparlamentet for første gang, at mindst 2,5 procent af biobrændstoffet fra 2020 skal være anden generations biobrændstof. Men enigheden rakte desværre ikke til ministerrådet.

"Parlamentets krav om skabelse af et marked for 2G-biobrændstoffer var virkelig et stort skridt i den rette retning, men så gik der desværre politik i sagen. Vi havde en klar forventning om at Parlamentets anbefaling ville være reflekteret i rådets holdning, men sådan gik det ikke. Det var ubeskriveligt frustrerende for os, der venter på at komme i gang med at investere," fortæller Jørgen Udby, der håber EU snart kan nå til enighed.

"Vores anlæg vil være epokegørende for den biomassebaserede industri i Danmark og vil være det demonstrationsanlæg, som for alvor giver mulighed for eksport af viden og know-how til resten af verden. Men vi ser med bekymring på, hvor stærkt det går i Sydeuropa, Kina, Brasilien og USA, så hvis EU tøver for længe med at vedtage et iblandingskrav for anden generations biobrændstof, mister vores anlæg værdi som showcase, og så ser det dystert ud for et potentielt dansk industrieventyr," erkender Jørgen Udby.

Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af sommeren 2014 at være klar til at tage den endelige beslutning om, hvor vidt man skal realisere projektet. Bioraffinaderiet vil kunne begynde driften i 2017.

KLIK HER at læse et resumé af den opdaterede forretningsplan.

Fakta: Maabjerg Energy Concept

 • Bag Maabjerg Energy Concept står DONG Energy A/S og Novozymes A/S samt et nordvestjysk lokalkonsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S og Nomi I/S.
 • Konsortiet præsenterede første gang sin vision i august 2011 og har siden arbejdet på analyser og optimering af især teknologien og økonomien i projektet.
 • Bioraffinaderiet vil producere 80 millioner liter bioethanol og 50 millioner kubikmeter biogas samt el og fjernvarme til ca. 25.000 husstande. Derudover vil man levere gødning og næringsstoffer tilbage til landbruget.
 • Oprindeligt havde Maabjerg Energy Concept beregnet, at der ville blive behov for 400.000 tons halm. Optimering og udvikling af ny teknologi betyder, at man har kunnet nedjustere råvarebehovet til 300.000 tons halm for at producere samme mængde bioethanol.
 • Foruden halm vil bioraffinaderiet modtage ca. 800.000 tons biomasse og 100.000 tons affald. Restprodukter fra fremstillingen af 2G bioethanol forventes at kunne erstatte de mange tons affald, som i dag importeres fra London til afbrænding på kraftvarmeværket i Holstebro.
 • Maabjerg Energy Concept vil reducere CO2-udledningen med 264.000 tons.
 • Projektet har ifølge beregninger foretaget vha. Danmarks Statistiks ADAM-model en samfundsøkonomisk gevinst svarende til mindst 2.500 arbejdspladser i den to-årige anlægsfase. I driftsfasen vil der årligt blive skabt 1.000 varige job.
 • Cirka 130 af de varige job vil blive skabt i transportbranchen. Generelt vil de mange nye job især gavne de erhverv, som har været hårdest ramt af krisen i Nordvestjylland.
 • Bioraffinaderiet vil forbedre bruttonationalproduktet med 1.0 mia. kr. om året, og styrke betalingsbalancen med 680 mio. kr. årligt, primært fordi Danmark får reduceret sit behov for import af bioethanol.
 • Maabjerg Energy Concept vil ud over at styrke samfundsøkonomien ganske betragteligt, være epokegørende for opbygning af en dansk biomassebaseret industri, og være det fuldskala demonstrationsanlæg som det er nødvendigt at være i besiddelse af, hvis viden, know-how og produkter skal eksporteres til udlandet.
 • Maabjerg Energy Concept præsenterer i disse dage sin opdaterede forretningsplan for ministerier, politikere og investorer. Den endelige beslutning om at realisere projektet afhænger af, om EU vedtager et iblandingskrav for 2G biobrændstof. Konsortiet håber, der vil komme en afgørelse inden sommeren 2014.
 • Maabjerg Energy Concept har ansøgt EU NER300-programmet om 290 mio. kr. i driftsgaranti til de fem første år, svarende til 1 kr. pr. liter 2G bioethanol. Derudover vil Maabjerg Energy Concept ansøge EU om 330 mio. kr. i anlægsstøtte fra EU Biobased Industries Public Partnership Programmet, som er målrettet til formålet, samt 170 mio. kr. fra DK som erhvervsudviklingsstøtte til demonstrationsanlægget.
 • Bioraffinaderiet kan stå klar i 2017.