Vestjysk bioraffinaderi får EU-støtte

8. juli 2014

Planerne om at bygge en stor fabrik til fremstilling af 2. generations bioethanol mellem Holstebro og Struer er kommet et meget stort skridt nærmere: Energistyrelsen har netop bekræftet, at Maabjerg Energy Concept har fået tilsagn om EU-støtte fra NER300-programmet i form af en driftsgaranti på ca. 290 millioner kroner. 

Maabjerg Energy Concept er et konsortium bestående af DONG Energy, Novozymes samt nordvestjyske energiselskaber. Konsortiets bestyrelsesformand Jørgen Udby er meget glad for beskeden fra EU, men han venter lidt endnu med at lade champagnepropperne springe. 

"Tilsagnet om støtte til NER300-ansøgningen er en helt fantastisk positiv nyhed og en blåstempling af projektet fra EU. Det er en kæmpe-cadeux til projektet og de medarbejdere, som har arbejdet intenst på teknologien, økonomien og alt det praktiske siden sommeren 2011. Det giver os ny energi til at få projektet helt i mål", siger Jørgen Udby. 

"EU-støtten er et helt afgørende skridt på vejen. Men vi er nødt til også at sikre os, at vi kan afsætte de 80 millioner liter 2G-bioethanol, som vi forventer at producere. Det kræver, at der er et politisk krav om, at benzin skal iblandes en vis minimumsmængde af 2G-bioethanol " forklarer Jørgen Udby, der også mener, at man er kommet et skridt nærmere på dette område, gennem ministerrådets netop vedtagne krav om minimum 0,5 % 2G iblanding, med mulighed for nationalstaterne til at sætte højere krav. 

"Vi er vidende om at en række lande i EU er meget tæt på at fastsætte højere nationale krav," siger Jørgen Udby. 

MEC parterne er netop nu ved at færdiggøre den endelige Forretningsplan 3.0, og der er glædelige nyheder på vej her også, idet parterne igen har formået at forbedre økonomien i projektet.

 "Som det ser ud nu, behøver vi med stor sandsynlighed ikke mere supplerende støtte ud over NER-støtten, og vi mangler således alene, at man vedtager ambitiøse nationale iblandingskrav, og en anerkendelse af, at projektet kan gennemføres som et samlet varmeforsyningsprojekt," siger Jørgen Udby.

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Bestyrelsesformand Jørgen Udby, Maabjerg Energy Concept, tlf. 51 58 73 10

Foto af Jørgen Udby er tilgængelig her:
http://vestforsyning.dk/nyheder/presse/logo-og-billedarkiv.aspx

Fakta: MEC

  • Maabjerg Energy Concept er det første anlæg i verden, der i fuldt omfang udnytter stordrift, synergier og resourcestrømme mellem et bioethanolanlæg, et kraftvarmeanlæg og et biogasanlæg til samtidig produktion af varme, el, VE-gas, og transportbrændstof.
  • Maabjerg Energy Concept vil blive det første anlæg i Nordeuropa til fuldskala-produktion af 2G-bioethanol baseret på halm. Teknologien bygger blandt andet på erfaringer fra DONG Energy's forsøgsanlæg Inbicon i Kalundborg, samt på enzymteknologi udviklet af Novozymes.
  • Når de sidste rammevilkår er på plads, vil Maabjerg Energy Concept året efter kunne tage hul på opførelse af bioethanolfabrikken, som vil tage to år. MEC vil skabe 1250 job i anlægsfasen fra 2015-2017 og 1000 permanente job, når anlægget tages i drift.
  • Læs et resumé af Forretningsplan 2.0 her. Et resume af Forretningsplan 3.0 vil blive lagt på hjemmesiden sidst i august måned 2014.

 

Fakta: NER 300

  • EU - NER 300 er verdens største program til støtte af udvikling af bæredygtige energiløsninger, og er finansieret af handel med CO2-kvoter. Formålet med puljen er at støtte udvikling af innovative, bæredygtige energiløsninger, og pengene gives til de projekter som har den bedste produktions-økonomi.
  • Puljen er etableret af EU Kommissionen som led i indsatsen for at reducere CO2-udledningen.
  • NER er forkortelsen for "New Entrants Reserve" og dækker over, at nye produktionsenheder kan ansøge støtte fra puljen, som får sine midler fra salg af 300 mio. kvoter.
  • I første runde blev der solgt 200 mio. kvoter, som gav ca. 1,2 mia. euro til støtte for 23 projekter i 16 medlemslande.
  • De resterende 100 mio. kvoter bliver solgt nu, i anden runde, hvor der også vil indgå uforbrugte midler fra første runde.
  • Maabjerg Energy Concept har fået tilsagn om støtte på ca. 290 mio. danske kroner.

Læs mere om NER 300 her.