Vestjysk bioethanol-fabrik vælger totalrådgiver

29. juni 2012

Traditionelt er ethanol fremstillet på basis af korn og majs, men Maabjerg Energy Concept vil producere bioethanol baseret på halm. Produktionen anvender en ny og avanceret anden generations teknologi (2G), og der er et stort potentiale i den nye mere bæredygtige metode for ethanol-fremstilling.

Fabrikken bliver den første fuldskalaproduktion af anden generations bioethanol i Danmark, og Maabjerg Energy Concept glæder sig over valget af COWI som totalrådgiver:

"Bæredygtig energiproduktion er et stort vækstområde både teknologisk og økonomisk, og Danmark har vist sig villig til at gå foran til gavn for klimaet. I Maabjerg Energy Concept er vi meget glade for, at COWI har påtaget sig opgaven som totalrådgiver," siger bestyrelsesformand Jørgen Udby, MEC.

I COWI glæder man sig over at være blevet en del af et så stort og ambitiøst projekt:

"Vi er stolte af at være valgt som totalrådgiver på en så betydningsfuld opgave. Det er et projekt som i høj bliver et udstillingsvindue for banebrydende dansk energiteknologi, og som viser vestjysk handlekraft og iværksætterånd. MEC vil gøre en stor forskel for lokalområdet, og for COWI er det en unik mulighed til at demonstrere vores spidskompetence inden for komplekse procesanlæg," siger Senior Vice President Brian Seeberg, COWI, og fortsætter:

"Samtidig glæder vi os over at være med til at sætte en ny standard for produktion af anden generations biobrændstof. Vi har bred erfaring på området - vi har eksempelvis etableret et stort bioethanolanlæg i Sverige, som helt sikkert vil komme MEC til gode."

COWI bliver totalrådgiver på bioethanol-fabrikken. Fra venstre mod højre: Vice president Keld Almegaard, COWI, Project and market director Mogens Dahl Pallesen, COWI, og bestyrelsesformand Jørgen Udby, Maabjerg Energy Concept. Foto: Jens Bach.

Stor miljøgevinst og mange nye arbejdspladser

Maabjerg Energy Concepts gennemførte analysefase har beregnet miljøgevinsten til en CO2-reduktion på 384.000 tons årligt og en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 1,6 milliarder kroner, samt en varig merbeskæftigelse på mere end 2000 nye arbejdspladser.

"Maabjerg Energy Concept skiller sig ud ved at arbejde med en hidtil uset synergi mellem bioethanol, biogas og kraftvarme. De foreløbige analyser af både teknologi og økonomi ser fornuftig ud, men vi har stadig en del at undersøge, inden vi er klar til at tage beslutningen om at bygge. Det er et stort projekt med høj kompleksitet, og det glæder os at COWI som erfaren rådgiver kan assistere os sikkert gennem processen med etableringen af bioethanol-delen, som er det helt centrale element i konceptet," siger Jørgen Udby, MEC.

Maabjerg Energy Concept håber, at man i begyndelsen af 2013 vil kunne tage den afgørende beslutning om at sætte gang i opførelsen af bioethanolfabrikken. Hvis den tidsplan holder, vil der kunne produceres anden generations bioethanol allerede fra 2016. Undervejs skal der også foretages en mindre udvidelse af det nyopførte biogasanlæg Maabjerg BioEnergy, lige som der er planer om en omfattende ombygning og modernisering af Måbjergværket.

For yderligere information, kontakt:
Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby
Telefon: 51 58 73 10
E-mail: ju@vestforsyning.dk

Presseansvarlig Lina Mathiassen, COWI Danmark
Telefon: 61 26 99 87
E-mail: limi@cowi.dk  

Foto i høj opløsning til pressebrug kan downloades her.

Fakta: Maabjerg Energy Concept

  • er et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, Nomi I/S, der ejer 50 procent - og 50 procent, som ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S.
  • vil opføre anden generations bioethanolfabrik og et affaldsbehandlingsanlæg i Måbjerg mellem Holstebro og Struer. Samtidig skal produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy øges kraftigt, ligesom det biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket skal ombygges.
  • vil årligt producere 73 millioner liter bioethanol, ca. 99 millioner kubikmeter biogas - hvoraf ca. 76 millioner kubikmeter biogas vil blive renset og opgradet til ca. 47 millioner kubikmeter VE-gas (naturgas) samt fjernvarme til 20.000 husstande og el svarende til forbruget i 24.900 husstande.
  • vil årligt forarbejde 400.000 tons halm, 50.000 tons dagrenovation, 46.832 tons erhvervsaffald, 250.000 kubikmeter vand og 95.212 MWh el til bioethanol, biogas og energiproduktion. Dertil kommer 650.000 tons biomasse, som i forvejen er planlagt til forarbejdning hos Maabjerg BioEnergy.
  • vil erstatte så store mængder fossile brændsler, at de kommunale klimaregnskaber i Holstebro og Struer vil udvise en negativ bundlinje. Der er tale om en CO2-reduktion på 434.000 tons, hvor af de 50.000 tons stammer fra det eksisterende Maabjerg BioEnergy.

Fakta: Bioethanol

Ethanol har været brugt som transportbrændstof, siden Henry Ford producerede sin berømte T-model. I dag bliver ethanol anvendt som tilsætning i benzin for at gøre transporten mindre miljøskadelig. Inden for en overskuelig fremtid vil op mod en tredjedel af Danmarks behov for ethanol kunne produceres af Maabjerg Energy Concept mellem Holstebro og Struer.
Det kan samtidig gavne betalingsbalancen, når transportbrændstof bliver produceret lokalt.
Anden generation bioethanol kan blandt andet bruges som brændstof, og fabrikken i Holstebro vil levere en tredjedel af den ethanol, Danmark skal tilsætte sin benzin fra 2020.