TV: Et år med biogasproduktion

13. januar 2013

Søndag 13. januar sendte TV2's regionale station TV/Midt-Vest et længere indslag om Maabjerg BioEnergy. Her blev der gjort status over det år, der er gået, siden det første læs gylle blev leveret til det nybyggede anlæg.

I indslaget er der bl.a. interviews med Vinderup Varmeværk og nogle af varmekunderne i Vinderup, som er de største aftagere af biogas. Der er også et interview med sektionsleder Jens Bo Holm-Nielsen fra Aalborg Universitets institut for energiteknologi, som bl.a. roser Maabjerg BioEnergy for at samle kræfterne i landbruget og forsyningsbranchen og spår gode muligheder for en yderligere satsning på grøn energiproduktion.