Struer Energi og dermed også MEC skal have ny direktør

15. januar 2019

Pressemeddelelse 15. januar 2019

 

Struer Energis nuværende direktør, Knud  Schousboe, har valgt at opsige sin kontrakt med henblik på at gå på pension med virkning fra 31. maj.

”Det er med beklagelse, at vi må tage afsked med vores direktør siden september 2004, men tiden går og det er kun naturligt, at man har lyst til at nyde sit otium”, udtaler bestyrelsesformand Mads Jakobsen.

Knud Schousboe har i dag ansvaret som direktør for Struer Energi og er samtidig direktør for MEC BioHeat&Power og MEC BioGas.

Struer Energi varetager forsyningerne på El, vand og fjernvarme samt spildevand til de fleste borgere i Struer Kommune, og har en omsætning på ca 120 mio. og beskæftiger 32 personer.

MEC BioHeat&Power og MEC BioGas er henholdsvis et affaldsfyret decentralt kraftvarmeværk og et biogasfællesanlæg, der er ejet af og producerer varme til de to fjernvarmeselskaber i Struer og Holstebro. Selskaberne har en samlet omsætning på ca. 380 mio kr og beskæftiger henholdsvis 29 og 10 personer.

Bestyrelsen for Struer Energi har iværksat en proces med rekruttering af en dygtig direktør.

 

For yderligere oplysninger og spørgsmål kan henvendelse ske til, kontakt@struerenergi.dk

eller Bestyrelsesformand Mads Jakobsen, mobil 20323486