Stabile lave varmepriser trods et usædvanligt år

17. maj 2021

Corona-situationen har betydet, at 2020 har været et usædvanligt år i Maabjerg Energy Center. Vi har været påvirket i vores hverdag - lige fra afholdelse af møder på virtuelle platforme til hjemmearbejde og opdeling af personale i små grupper, så risikoen for smitte blev reduceret. Lidt af et puslespil på anlæg, som skal køre alle døgnets timer, alle dage på året.

Selv om pandemien har udfordret vores rutiner, er det alligevel lykkedes at få driften på MEC – BioGas og MEC – BHP til at køre, uden at forbrugerne har mærket noget til udfordringerne. Der har stadig været varme i rørene - og endda til den gode og stabile pris, vi er vant til.

En anden og meget mere voldsom udfordring var, da statsministeren i november oplyste, at alle danske minkfarme skulle lukkes ned med meget kort varsel. Ud over, at det var ganske tragisk for den enkelte landmand, havde denne beslutning også vidtrækkende konsekvenser for MEC.

MEC - BioGas

For MEC – BioGas betyder det en nedgang på 60.000 tons minkgylle, som årligt kommer til at mangle i produktionen. I 2020 har vi kunnet bruge råvarer, som tidligere blev anvendt til minkfoder, men vi må nok forvente at disse råvarer i fremtiden skal bruges til andre formål end biogasproduktion. Derfor arbejder vi allerede nu på at skaffe nye leverandører til levering af gylle.

MEC - BHP

For MEC – BHP betyder det, at vi i disse dage går i gang med at afbrænde de mink, som blev gravet ned, da minkene skulle aflives. Dette vil foregå i tiden fra slutningen af maj til midten af juli 2021. På den måde bliver minkene skaffet forsvarligt af vejen, og vi undgår potentielle miljøgener.

Miljøet

Med hensyn til miljøet arbejder vi til stadighed med at forbedre vores CO2-regnskab – ikke fordi vi klarer os dårligt, men fordi kravene hele tiden skærpes. Vi ønsker ikke alene at sikre den lave varmepris, men bestemt også at medvirke til regeringens krav om CO2-reduktion og allerhelst CO2-neutralitet i 2050. Det er vores helt klare mål, at vi skal få de to målsætninger om lave varmepriser og lav CO2-udledning til at gå op i en større enhed.

Produktionen i MEC – BioGas var med 21,8 mio. m3 en lille smule større end produktionen i 2019. Priserne i 2020 har desuden været højere end i 2019. Det har givet en merindtægt på 4,6 mio. kr.

Samlet er driftsresultatet før skat og takstmæssige reguleringer i 2020 10,4 mio. kr. bedre end budgetteret.

Resultatet i MEC – BHP er væsentlig lavere end forventet, hvilket primært skyldes meget lave elpriser i foråret i forbindelse med Corona-nedlukningen. Der har desuden været lavere indtægter fra varme og affald pga. et lavere varmesalg og en højere brændværdi på affald. Disse forhold har selskabet ingen indflydelse på. Der er en større positiv afvigelse ift. budgettet på køb af CO2-kvoter. På den baggrund anses resultatet i MEC – BHP for tilfredsstillende.

På trods af udfordringerne i 2020 har vi kunnet holde varmepriserne i Holstebro og Struer på et stabilt, lavt niveau i såvel 2020 som 2021. Vores varmekunder bliver altså ikke påvirket af et turbulent år med mange udfordringer.

Maabjerg Energy Center

Årsrapporterne fra 2020

Læs alle årsrapporterne fra 2020