Sorte tal på bundlinjen hos MEC Biogas

13. maj 2016

Indkøringsfasen er slut, og det vestjyske biogasanlæg har fremlagt sit første årsregnskab med overskud på bundlinjen

PRESSEMEDDELELSE: 2015-regnskabet for Maabjerg Energy Centers biogasanlæg viser for andet år i træk et positivt driftsresultat. Og for første gang, siden anlægget for fire år siden modtog det første læs gylle, er der sorte tal på bundlinjen. Slutresultatet er et tilfredsstillende overskud på cirka en million kroner efter skat.

”Indkøringsfasen er slut, og jeg er rigtig glad for, at udviklingen er vendt, så driften nu kan betale for kapitalomkostningerne. Det er et flot resultat, som driftspersonalet, leverandørerne og chaufførerne på biogasanlægget har grund til at være stolte af,” siger bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, MEC Biogas.

Biogasanlægget har i 2015 produceret 21 millioner kubikmeter biogas. Det er ny rekord. Men nok så vigtigt er det gået bedre end hidtil med at afsætte de store gasmængder, forklarer adm. direktør Knud Schousboe.

”Personalet har ydet en utrolig flot indsats, og vi har igen i år sat produktionsrekord. Samtidig har vi haft gode muligheder for at udnytte produktionen, så det er alt i alt gået godt i 2015. Og i 2016 forventer vi, at det vil gå lige så godt – eller bedre,” siger Knud Schousboe.

I 2014 var produktionen også i top hos MEC Biogas, men der blev anlægget ramt af driftsstop hos kraftvarmeværket MEC BioHeat & Power (tidl. ”Måbjergværket”), og derfor måtte man i perioder afbrænde en del af den overskydende produktion.

Det var en frustrerende situation, som man håber at undgå fremover, blandt andet i kraft af en bytteaftale med Arla Foods, som leverer ostevalle til biogasproduktionen. Siden marts 2016 har Arlas mejeri i Holstebro fået leveret biogas til en stor gasmotor, der producerer grøn energi på mejeriet. Dermed er det grønne kredsløb sluttet for mejeriet, og MEC Biogas har fået en ny afsætningskanal for biogas.

Arlas gasmotor kan lige nu håndtere cirka 350 kubikmeter gas i timen, men der er kapacitet til at regulere gasforsyningen helt op til 580 kubikmeter i timen.

”I øjeblikket leverer vi store mængder ved højt tryk, og i perioder er vi oppe på fuld kraft. Det kommer vi til at arbejde med at regulere og trimme, og så forventer vi at få endnu bedre effekt af aftalen med Arla,” siger Knud Schousboe.

Den største aftager af biogas er fortsat varmeværket i Vinderup. Her er forbruget højest i vinterhalvåret, mens kraftvarmeværket MEC BioHeat & Power har flere forskellige kedeltyper og faktisk bruger mest biogas i sommerhalvåret. Det giver en god, stabil balance i afsætningen af biogas.

MEC Biogas forventer, som man hele tiden har gjort, at anlægslånet er fuldt afdraget efter det 20. regnskabsår.

Læs hele årsrapporten fra MEC Biogas her.

Kontaktoplysninger for pressen:

Bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, tlf. 51 52 20 35
Adm. direktør Knud Schousboe, tlf. 24 26 69 91

Billeder til pressebrug: Klik her.

MEC Biogas producerer årligt 21 mio. kubikmeter biogas. Størstedelen kommer fra gylle fra lokale landbrug. Foto: Jens Bach.