Skæbnetime for dansk bioøkonomi

26. august 2015

Produktion af bioenergi rummer potentielt 23.700 job, men det haster med at komme i gang, advarer vestjysk bioraffinaderi, som risikerer at miste EU-støtte

PRESSEMEDDELELSE: Bioraffinaderiet Maabjerg Energy Concept vil som de første i Danmark etablere fuldskala-produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm. Projektet har fået tilsagn om 293 millioner kroner i EU-støttte, men kommer de politiske rammevilkår ikke snart på plads, risikerer konsortiet at miste en del af støtten. Det kan få alvorlige konsekvenser for dansk bioøkonomi, advarer bestyrelsesformand Jørgen Udby.

”Der ligger et kæmpestort job-potentiale i dansk bioøkonomi. Copenhagen Economics vurderer i en rapport fra juni 2015, at det drejer sig som 23.700 job, særligt i landdistrikterne, men det kommer ikke af sig selv. Nogen skal kickstarte dansk bioøkonomi, og vi er parat til at gå foran med de første 1000 varige job,” siger Jørgen Udby.

Han er bestyrelsesformand i et konsortium bestående af to vestjyske forsyningsselskaber, DONG Energy og Novozymes. Det er præcis fire år siden, parterne første gang præsenterede visionerne for bioraffinaderiet Maabjerg Energy Concept, og der har ikke manglet positiv opmærksomhed fra hverken myndigheder, politikere eller erhvervsfolk. Men det kniber med at nå hen over målstregen.

 

”Vi er parat til at investere over to milliarder kroner i det mest velforberedte og gennemanalyserede forsyningsprojekt, som Danmark har set. Og EU er parat til at støtte driften med 293 millioner kroner i indkøringsfasen, så vi beder ikke staten om penge. Vi beder om politisk handling,” siger Jørgen Udby.

EU-støtten er afhængig af, at produktionen begynder i 2018. Når man ikke den deadline, kan støtten gradvis blive reduceret og i sidste ende helt bortfalde, så konsortiet vil gerne i gang hurtigst muligt.

Udfordringen er, at produktionen af 2. generations bioethanol baseret på halm er cirka 80 øre dyrere pr. liter brændstof end den 1. generations bioethanol, som i dag bliver brugt til iblanding i benzin.

 

"Maabjerg Energy Concept er et koncept, der hviler på tre ben: 2G bioethanol, biogas og biomassefyret kraftvarme. Selv om vi fysisk mangler ’det tredje ben’, så har vi selskabskonstruktion og organisationen på plads, så vi bliver ikke mere klar, end vi er nu. Der venter 1250 arbejdspladser i anlægsfasen og 1000 varige job forude. Det er en billig måde at skabe private job i landdistrikterne, så lad os få gang i bioøkonomien."

Formålet med iblanding af bioethanol i benzinen er at reducere forbruget af fossil olie af miljøhensyn. Derfor har EU og en lang række andre lande i Verden stillet krav om, at benzinen skal tilsættes bioethanol.

Men 2. generations bioethanol er mere bæredygtig, og EU er da også begyndt at stille krav om, at en del af biobrændslerne skal være 2. generation.

”Hvis vi skal kunne sælge 2. generations bioethanol til benzinselskaberne uden at tabe penge, skal der vedtages et 2G-iblandingskrav på 2,5 procent. Ellers vil de jo bare blive ved med at købe den billigere 1G-bioethanol. EU har givet Danmark og andre lande lov til at indføre et nationalt iblandingskrav, og det behøver hverken koste penge eller gå ud over konkurrenceevnen,” påpeger Jørgen Udby.

Iblandingskravet nyder opbakning fra blandt andet Det nationale Bioøkonomipanel, Energi- og Olieforum, FDM, 3F og Metal.

Beregninger fra Energi- og Olieforum viser, at det vil være udgiftsneutralt for Danmark at indføre et 2G-iblandingskrav på 2,5 procent. En anden beregning baseret på Danmarks Statistiks ADAM-model viser, at benzinen i et ”worst case scenario” kan blive 3 øre dyrere pr. liter.

Modellerne er til gengæld enige om, at Danmark vil spare mange millioner kroner og forbedre handelsbalancen, hvis vi selv producerer bioethanol af dansk halm i stedet for at blive ved med at importere biobrændstof fra USA eller Brasilien.

Målet med Maabjerg Energy Concept er ikke kun at skabe 1000 varige job i Midt- og Vestjylland. Det handler også om at etablere et demonstrationsanlæg.

”Der findes meget få fuldskala-anlæg i Verden, og ingen af dem har som vores projekt en så gennemført synergi mellem produktion af 2G-bioethanol, biogas og biomassebaseret kraftvarme. Derfor vil anlægget have enorm værdi for dansk industri. Det bliver her, at danske virksomheder vil invitere kinesere og amerikanere for at fremvise det bedste af dansk know-how, og forhåbentlig bliver det adgangen til at bygge tilsvarende anlæg i udlandet og et startskud til udvikling af nye bioprodukter, for eksempel foderingredienser og på sigt også bioplast,” siger Jørgen Udby.

 

Jørgen Udby, bestyrelsesformand for udviklingsselskabet Maabjerg Energy Concept I/S og CEO for Maabjerg Energy Center A/S. Foto: Jens Bach

Foreløbig har Maabjerg Energy Concept placeret fødderne i startblokken. Projektet har en gennemarbejdet forretningsplan. Byggegrunden er udpeget, miljøgodkendelserne er på plads og to ud af de tre anlæg i bioraffinaderiet er allerede i drift.

”Maabjerg Energy Concept er et koncept, der hviler på tre ben: 2G bioethanol, biogas og biomassefyret kraftvarme. Selv om vi fysisk mangler ’det tredje ben’, så har vi selskabskonstruktion og organisationen på plads, så vi bliver ikke mere klar, end vi er nu. Der venter 1250 arbejdspladser i anlægsfasen og 1000 varige job forude. Det er en billig måde at skabe private job i landdistrikterne, så lad os få gang i bioøkonomien,” siger Jørgen Udby.

Maabjerg Energy Concept har netop udgivet statusnotatet ”Starten på dansk bioøkonomi”, som er et sammendrag af projektets forretningsplan. Notatet vil i nær fremtid blive præsenteret for blandt andet energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt samt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i håb om, at dansk bioøkonomi vil få plads i et kommende vækstudspil.

Notatet ”Starten på dansk bioøkonomi” kan læses her.

Beskæftigelseseffekten af Maabjerg Energy Center sammenlignet med typisk investering.