Reparation af biogasanlægget på onsdag

3. oktober 2016

På onsdag mellem kl. 06.00 og 18.00 vil der være periodiske lugtgener, da vi grundet vedligehold skal reparere biogasanlægget MEC - BioGas.

Lugten kan optræde, fordi vi reparerer vores gasrensningssystem. Og i den forbindelse vil det uundgåeligt lugte periodisk af gylle i nabolaget.

Vi beklager evt. gener og håber på den helt rigtige vindretning, så vi generer mindst muligt. Vi skynder os, så det bliver hurtigt overstået.