Prøveafbrænding af mink

13. maj 2021

Historien kort

I november 2020, besluttede Regeringen, at flere millioner mink skulle aflives af frygt for muteret coronavirus.

Det betød, at ca. fire millioner døde mink gravet ned på militære områder ved Nørre Felding nær Holstebro og Kølvrå ved Karup, for at undgå smittefare.

Politikerne besluttede efterfølgende, at minkene skulle graves op, når dyrene efter et halvt år ikke længere ville udgøre en smitterisiko. Minkene skulle herefter afbrændes eller destrueres.

Hvorfor foretager man prøveafbrænding?

MEC – BioHeat & Power, i daglig tale Måbjergværket, skal lave en prøveafbrænding af minkene. Afbrændingen kommer til at foregå i dagene omkring Kr. Himmelfart. Afbrændingen skal afklare, om forbrændingsprocessen forløber som planlagt, og vurdere konsekvenserne.

I første omgang prøver vi med 2 træk af 30 tons for at se, hvordan anlægget reagerer på afbrændingen. Hvis det går godt, vil dyrene blive afbrændt løbende med 1-4 læs pr. dag fra slutningen af maj til midt i juli. 

Hvordan er processen?

Dyrene modtages i modtagehallen, hvor de blandes med det øvrige husholdningsaffald og fyres ind i ovnen med affaldsgrabben. Det er en usædvanlig opgave for anlægget. Normalt arbejdes der nemlig ikke med døde dyr i forbindelse med forbrændingen. De sendes til Daka, der også håndterer landbrugets døde dyr.

Prøveafbrændingen i Maabjerg dækker både det procesmæssige i selve anlægget, men også håndtering af dyrene. Dvs. modtagelsen, opblandingen med det øvrige i affald i siloen og efterfølgende rengøring af modtagebygning, grab og tragtdæk, hvor minkene fyldes i ovnen.

 

HERUNDER KAN DU SE, HVORDAN DET SÅ UD, DA MINKENE BLEV LÆSSET AF I AFFALDSSILOEN.

Hvor meget minkaffald skal brændes af i Måbjerg?

Affaldet består af en blanding af jord, mink og kalk, og vi kender endnu ikke den nøjagtige sammensætning. Derfor ved vi heller ikke, hvor let affaldet brænder. Når vi har fundet ud af det fastlægges, hvor meget der skal brændes af på vores anlæg. Vi kender altså endnu ikke den nøjagtige mængde.

Er der noget at være bekymret for?

Vi er ikke bekymrede for afbrændingen, men meget opmærksomme på selve anlægget. Miljøtallene skal være i orden, herunder kravene til slaggen, som er slutproduktet efter afbrændingen. I selve kedlen kan der opstå ekstraordinære belægninger, men dem vil en prøveafbrænding ikke kunne vise.

Kommer det til at lugte?

Med hensyn til lugt kan der være tale om lugtgener i forbindelse med transporten og i aflæssehallen, hvor minkene kommer ind. Vi har foretaget en opdatering af udsugningsanlægget, så der er meget kraftig udsugning og vi er så forberedte som muligt. Selve afbrændingen og røgen fra anlægget vil ikke komme til at lugte, da de høje temperaturer i forbrændingsprocessen uskadeliggør lugt.

Hvad med smittefaren?

Når først de døde dyr er inde på anlægget er vores medarbejdere ikke i direkte kontakt med dem. De rengøringsfolk som skal gøre modtagebygning, grab m.v. rent er beskyttede. Det er vigtigt at understrege, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at der ikke længere er smittefare ved de døde mink, men vi tager naturligvis alle de forholdsregler vi kan. Den største smittefare var nok den store forsamling af pressefolk der havde vist interesse for afbrændingen. Men alle sikkerhedsregler ift corona blev selvfølgelig overholdt.