Positive forhandlinger om rammevilkår

25. februar 2015

Det ser fortsat lyst ud for planerne om at etablere et grønt bioraffinaderi i Måbjerg mellem Holstebro og Struer. Her vil Maabjerg Energy Concept bl.a. bygge et nyt anlæg til fremstilling af 2. generations bioethanol, baseret på halm. 

Men inden konsortiet kan tage den endelige realiseringsbeslutning er man afhængig af, at nogle få, men afgørende politiske rammevilkår falder på plads. Forhandlingerne om rammevilkår går godt, men er ikke afsluttet endnu, og derfor udskyder Maabjerg Energy Concept nu en tidligere annonceret statusrapport. 

"Maabjerg Energy Concept har i den senere tid været i tæt dialog med staten. Der er en positiv stemning, og rundt om bordet er der en fælles interesse i, at det her skal lykkes. Samtalerne betyder, at der løbende er noget, vi skal hjem og regne videre på i projektet, og derfor giver det ikke så meget mening at udgive en statusrapport lige nu, fordi tingene udvikler sig nærmest fra uge til uge. Vi vil hellere vente, indtil vi ved noget mere konkret," forklarer bestyrelsesformand Jørgen Udby.

Særligt i Nordvestjylland er man meget ivrig for at komme i gang med realisering af Maabjerg Energy Concept, fordi projektet vil kunne give beskæftigelsen en saltvandsindsprøjtning.

"Vi oplever en stor og meget positiv interesse for Maabjerg Energy Concept hos både myndigheder, politikere og ikke mindst i lokalsamfundet, hvor mange glæder sig til, at vi skal i gang. Det er vi glade for, men det er et stort projekt, og derfor må vi afsætte den nødvendige tid til en grundig forberedelse. Det er godt givet ud i længden," siger Jørgen Udby. 

Maabjerg Energy Concept håber at kunne tage en realiseringsbeslutning i år. Derefter vil der gå ca. tre år, inden produktionen kan begynde. 

EU gav i sommeren 2014 tilsagn om støtte på op til 293 millioner kroner fra NER300-programmet, som er finansieret af handelen med CO2-kvoter. EU-støtten er et driftstilskud for den fem-årige periode fra 2018 til 2022. Projektet skal altså gå i drift i 2018 for at opnå den maksimale EU-støtte.