Politisk opbakning til bioethanol-anlæg

25. marts 2015

Mandag var SF's partiformand Pia Olsen Dyhr sammen med folketingskollegaen Steen Gade (SF's klima-, energi- og vækstordfører og formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg) på besøg i Holstebro. De ville gerne besøge biogasanlægget Maabjerg BioEnergy og høre lidt mere om planerne for en kommende bioethanolfabrik. 

Som optakt til besøget havde SF lanceret et vækstforslag for at "kickstarte den grønne økonomi". Helt konkret foreslår partiet at stille krav om, at benzin skal iblandes 2G bioethanol, og at staten skal hjælpe Holstebro og Struer kommuner med at stille garanti for den store investering i Maabjerg Energy Concept. 

"Med dette forslag viser vi, at grøn vækst og grønne jobs ikke bare hører skåltalerne til. Ved at gøre tingene smartere kan vi med relativt få midler skabe tusinder af arbejdspladser, gøre Danmark grønnere og samtidig lægge fundamentet for et nyt dansk eksporteventyr i stil med vindmølleindustrien. Alt sammen ved at genbruge affald, gylle og halm fra landbruget, som dermed også får nye indtjeningsmuligheder. Det er en investering i både nutiden og fremtiden," siger Pia Olsen Dyhr i forbindelse med besøget

Pia Olsen Dyhr og Steen Gade på besøg i laboratoriet hos biogasanlægget Maabjerg BioEnergy. Anlægget, der indgår i Maabjerg Energy Concept, producerer allerede nu ca. 20 mio. kubikmeter biogas på årsplan. Man forventer mere end at fordoble af produktionen af biogas, når der skal opføres et 2G bioethanolanlæg på nabogrunden. Foruden 73 millioner liter 2G bioethanol, som skal fremstilles af halm, vil der nemlig være store mængder sukkerholdige restprodukter (vinasse) efter ethanolfremstillingen. Og det er rigtig gode som råvarer for biogasanlægget. Foto: Jens Bach.

Danske grønne job

Hun og Steen Gade spurgte meget interesseret til Maabjerg Energy Concept, og under rundvisningen på biogasanlægget noterede de med tilfredshed, at de fleste af komponenterne fra de mange pumper til de mere end 100 km elkabler er leveret af danske virksomheder, ligesom bygninger og tekniske anlæg er opført af jyske arkitekter og entreprenører. Og gyllelastbilerne bliver kørt af lokalt ansatte chauffører med styr på overenskomsten. 

"SF ønsker, at Maabjerg Energy Concept skal komme i gang så hurtigt som muligt, så vi kan skabe arbejdspladser, mindske CO2-udledningen og gøre Danmark til foregangsland," siger Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

"Den største barriere er, hvis politikerne sætter sig på hænderne. Benzinbilerne vil være her nogle år endnu, så vi kan ikke bare regne med, at elbilerne her og nu vil tage over og løse miljøproblemerne for transporten. Og derfor er det en god løsning at iblande bioethanol i benzin - vel at mærke 2G bioethanol, som ikke er baseret på fødevarer, men på restprodukter som for eksempel halm."

 

Garanti - ikke tilskud

Hun minder om, at den foreslåede stats- og kommunegaranti ikke betyder, at skatteyderne skal have tegnebogen op af lommen. Der er blot tale om en sikkerhedsstillelse, som betyder, at investorerne kan låne til den lavest mulige rente. 

"Det er ikke et ukendt fænomen. Vi har for eksempel også stillet statsgaranti for forbindelsen over Femern," siger Pia Olsen Dyhr, og partikollegaen Steen Gade tilføjer: 

"Vi regner ikke med, at staten reelt skal betale - ligesom vi regner med at kravene om iblanding af 2. generations biobrændstoffer vil blive vedtaget i EU, så dét forslag er udelukkende tænkt som et sikkerhedsnet," siger Steen Gade. 

Bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby tager positivt imod SF's forslag om bl.a. supplerende statsgaranti for investeringen i Måbjerg. 

"Det er et sympatisk krav fra SF's side, for alternativet er at borgerne i Holstebro og Struer kommuner skal gå ind og garantere et projekt til 2 mia. Det er ikke helt rimeligt, når man ser på, at der er tale om et nationalt demonstrationsanlæg for bioethanol," siger Jørgen Udby. 

Maabjerg Energy Concept venter fortsat på politisk vedtagelse af de nødvendige rammevilkår, inden man kan gå i gang med opførelse af bioethanolfabrikken samt ombygning og udvidelse af Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy. 

Det vigtigste politiske tiltag vil være vedtagelse af et krav om iblanding af en vis mængde 2G bioethanol i benzinen. Der er i dag tilsat lidt over fem procent 1G bioethanol (typisk fremstillet af majs, korn, sukkerroer eller sydamerikanske sukkerrør). EU har besluttet, at der fra 2020 skal tilsættes ti procent bioethanol, og håbet er altså, at en del af denne bioethanol skal være 2. generation - "made in Måbjerg".

 

Statsministeren i debat om bioethanol

To dage efter besøget blev Maabjerg Energy Concept bragt op i debatten under statsministerens spørgetime i Folketinget. Her varslede Pia Olsen Dyhr, at SF vil foreslå statsgaranti til bioethanolanlægget i forbindelse med et kommende vækstudspil. 

Statsministeren udtrykte sin glæde over, at Danmark er langt fremme inden for udvikling af grøn teknologi, men hun ville dog ikke på stående fod love en sådan garanti. 

Se debatten via dette link til Folketingets web-tv.