Politikere får meget for pengene hos MEC

20. juni 2017

Maabjerg Energy Centers private investorer får brug for en lille fødselshjælp fra regeringen, men langt fra så meget som andre energiformer

En prisgaranti, der kan hjælpe de private investorer i Maabjerg Energy Center i gang med produktion af 2. generations bioethanol i fuld skala vil koste staten blot 12 kroner og 50 øre pr. Gigajoule energi. Det viser et internt notat fra MEC’s projektkontor, som har set på, hvad det koster staten at yde tilskud til forskellige energiformer.

”En prisgaranti på omkring 20 millioner kroner om året lyder måske af mange penge, men det er pebernødder i forhold til statens bidrag til andre grønne energiformer, som løber op i 9.0 mia. kr., selv uden afgift lempelsen for el-biler” siger Jørgen Udby, bestyrelsesformand for konsortiet bag Maabjerg Energy Center.

Notatet viser, at en prisgaranti for 2G-bioethanol ville udgøre blot 2,3 promille af statens samlede budget til forskellige erhvervsfremme- og støtteordninger for grøn energi.  For eksempel ydes der årligt 388 millioner kroner i støtte til solceller, 1.259 millioner kroner til biogassektoren og næsten 2,5 milliarder kroner til havvindmøller.  Altså støtten til biogassektoren er mere end 60 gange det statslige engagement, som Maabjerg Energy Center har bedt om til 2G-bioethanol.

”Man skal være forsigtig med at blande æbler og pærer, men vi synes alligevel, det sætter vores ønske om en prisgaranti ind i et større perspektiv, når man ser på, hvordan staten arbejder med andre energiformer, der har en positiv klimaeffekt” siger Jørgen Udby.

Oversigten siger ikke noget om den samfundsøkonomiske nytteværdi og klimaeffekter, men på det punkt er Maabjerg Energy Center nu også ret godt med.

”Ved hjælp af ADAM-modellen, som Finansministeriet også bruger, har vi beregnet, at der kan skabes 1250 job i anlægsfasen og 1000 blivende job. Og med ’blivende’ mener vi, at de mange arbejdspladser også er her, når prisgarantien udfases igen efter de første syv produktionsår,” forklarer Jørgen Udby, der også påpeger, at alternativet til en dansk produktion er import af 2G bioethanol skabt på udenlandske arbejdspladser. 

Maabjerg Energy Center omfatter allerede et biomassefyret kraftvarmeværk og et meget stort biogasanlæg. En privat investor har vist interesse for at investere 1,2 milliarder kroner i at udvide MEC med et nyt anlæg, der årligt skal omdanne 300.000 tons halm til 80 millioner liter 2. generations bioethanol.

Forudsætningen for at kunne løbe projektet i gang er dog, at staten vil stille en prisgaranti i anlæggets syv første driftsår. Lykkes det, vil anlægget kunne dække størstedelen af Danmarks behov for den bioethanol, som EU og Danmark forlanger, at olieselskaberne skal tilsætte benzinen.

Bilag: Læs det interne notat fra Maabjerg Energy Center.

Dansk halm kan blive til en årlig produktion af 80 millioner liter 2G-bioethanol og skabelse af 1000 job. Lykkes det ikke at få realiseret Maabjerg Energy Centers bioethanolanlæg, vil Danmark i stedet skulle importere bioethanol. Foto: Jens Bach.

Byggegrunden er udpeget, og VVM-redegørelsen er afsluttet for længe siden. Bioethanolanlægget skal placeres her, lige ved siden af det eksisterende biogasanlæg. Illustration: COWI.