Periodiske lugt-gener

22. februar 2016

I uge 8 og 9 samt i uge 13 og 14 kan der i perioder være forbigående lugtgener fra biogasanlægget MEC Biogas.

Lugten kan optræde, fordi vi foretager den årlige tømning af sand, som samler sig på bunden af lagertankene.

I forbindelse med rengøring af tankene vil det uundgåeligt lugte af gylle i nabolaget.

Vi beklager evt. gener. Vi skynder os, så det bliver hurtigt overstået.