Nye råvarer til anlægget

22. februar 2013

Maabjerg BioEnergy mangler tørstof, som der kun er ca. 5% af i den flydende gylle. Derfor har man hyret en specialmaskine fra AB Skovservice til at findele fast gødning - i daglig tale komøg - så gødningen kan pumpes rundt og udnyttes i anlægget. Den findelte komøg har et tørstofindhold på ca. 20%, og det betyder, at Maabjerg BioEnergy nu kan producere den mængde gas, som anlægget er dimensioneret til.