Nye priser og leverancer til Maabjerg BioEnergy

22. februar 2013

Nye attraktive priser på gylle og tilførsel af møg og dybstrøelse, skal øge gasproduktionen på anlægget

PRESSEMEDDELELSE: Maabjerg Bioenergy og Leverandørforeningen har arbejdet intenst på at justere prisstrukturen og at tilføre mere biomasse i form af hønsemøg og dybstrøelse. Samtidig er der også ændret på opgavefordelingen. 

Maabjerg BioEnergys driftsselskab overtager gyllelastbilerne og vil fremover have ansvaret for transport af råvarer ind til anlægget og returkørsel af gødning til leverandørerne. Det er samtidig aftalt, at der nu også kan leveres møg og dybstrøelse til anlægget. 

Med den nye aftale, hvor det ikke mere koster leverandørerne noget at levere gylle, og hvor man får betaling for levering af møg og dybstrøelse, forventer parterne, at man kan øge tilførslen af tørstofmængderne fra den nuværende leveranceforpligtigelse på 30.000 tons tørstof om året, til et sted mellem 35 - 40.000 tons tørstof. Det vil øge gasproduktionen med 1,5 til 3 mio. m3 biogas om året. 

Den nye prisstruktur er præsenteret for leverandørerne på et stormøde den 30. januar, og det blev positivt modtaget - så positivt, at der allerede har henvendt sig nye leverandører af møg til i størrelsesordenen 6000 tons tørstof, og der er i de sidste halvanden måned tilført to-tre prøvelæs om dagen svarende til 60 til 90 tons.

Parterne undskriver den nye samarbejdsaftale. Fra venstre er det repræsentanter for Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen Peder Thomsen, Jørgen Tørnæs og formand Kristian Gade samt bestyrelsesformand i Maabjerg BioEnergy Arne Lægaard og de to direktører i Maabjerg BioEnergy Jørgen Udby og Knud Schousboe. Foto: Jens Bach.

Anlægget har taget rigtig godt imod de nye råvarer, og der arbejdes nu på at optimere logistik- og håndteringsopgaven. Hele formålet med omlægningen er at øge produktionen og derved styrke økonomien i biogasanlægget, forklarer Arne Lægaard, som er bestyrelsesformand i Maabjerg BioEnergy.

 

"Alle komplicerede produktionsanlæg har nogle udfordringer med indkøringen. Det har der også været hos Maabjerg BioEnergy, men selve produktionen kører rigtig fint, og det har den gjort siden 1. oktober. Problemet har været, at vi ikke fik leveret tilstrækkelige mængder råvarer, men det forventer vi, at den nye opgavefordeling og prisstruktur vil rette op på," siger Arne Lægaard. 

Leverandørforeningen vil fortsat have en kollektiv forpligtelse til at sikre, at Maabjerg BioEnergy får leveret råvarer i tilstrækkelige mængder. Men som noget nyt vil forpligtigelsen kunne opfyldes ved den mængde tørstof som leveres - altså inklusiv møg og dybstrøelse. 

Det er en god idé, mener næstformand i Maabjerg BioEnergy Ole Agergaard Olsen: 

"Lige nu ser vi fordelene ved at have bygget stort, når anlægget nu har bevist, at det også kan håndtere lidt vanskelligere råvarer som møg og dybstrøelse - som jo indeholder meget mere tørstof end gylle og derfor indeholder mere biogas - det er fint, at vi kan udnytte anlæggets kapacitet på denne måde", siger Ole Agergaard Olsen. 

En økonomisk analyse sidst i november viste, at både driftsselskabet og leverandørforeningen kunne se frem til regnskabsmæssige underskud og en presset likviditet, hvis der ikke var blevet grebet ind. Med den nye opgavefordeling og prisstruktur er der udsigt til, at udgifter og indtægter stort set vil balancere i 2013, og allerede vil være positiv fra 2014. 

Set på den lange bane er planen helt uændret, at Maabjerg BioEnergy skal afdrage anlægsinvesteringen på godt 400 millioner kroner i løbet af 20 år. 

Leverandørforeningen tog initiativ til, at aftalen skulle genforhandles i november måned, og er meget tilfreds med den nye aftale. Kristian Gade, som er bestyrelsesformand i Leverandørforeningen siger: 

"Resultatet af forhandlingerne har været meget konstruktive og fremadrettede, og vi er glade for den opbakning, som de nye tiltag får fra leverandørerne." 

Han tror på, at den nye aftale kan genskabe en fornuftig økonomi i anlægget, i leverandørforeningen og ved den enkelte landmand. 

Parterne arbejder lige nu på højtryk for at få alle de praktiske ting på plads, og forventer, at råvareleverancen er på det ønskede niveau fra 3. kvartal 2013.

 

Kontaktpersoner for pressen:

  • Arne Lægaard, Bestyrelsesformand i Maabjerg BioEnergy, tlf. 20 16 63 92
  • Ole Agergaard Olsen Næstformand i Maabjerg BioEnergy tlf. 20 45 54 60
  • Kristian Gade, bestyrelsesfmd. i Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen, tlf. 61 76 84 00

 

Foto til pressebrug: