Nye lastbiler og første læs gylle

10. januar 2012

Connie Hedegaard, Anne Grete Holmsgaard, Søren Gade og Henrik Høgh er nu rykket fast ind i biogasanlægget Maabjerg BioEnergy - i form af fire nye lastvognstog, der hver kan laste 34.000 liter gylle. Nøglerne blev officielt overdraget til Leverandørforeningen i midten af januar. Her blev også den allerførste gylle pumpet ind i biogasanlæggets tanke.