Nu tager vi hul på VVM-processen

8. februar 2012

"Miljøstyrelsen Aarhus opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde." Sådan lyder det i en invitation fra Miljøstyrelsen, der nu gør klar til at udarbejde en VVM-redegørelse for Maabjerg Energy Concept.

Den senere redegørelse skal omfatte en vurdering af det samlede koncept og beskrivelse af de fem delprojekter, som alle hører hjemme i Måbjerg i den nordlige udkant af Holstebro by:

  • Maabjerg Bioethanol - kommende fabrik med årlig fremstilling af op til 70 mio. liter 2. generations bioethanol, baseret på op mod 400.000 tons halm.
  • Maabjerg BioEnergy - netop færdigbygget biogasanlæg, som vil få udvidet den nuværende kapacitet på 17,8 mio. m3 biogas op til fem gange.
  • Måbjergværket - eksisterende biomassefyret kraftvarmeværk, som står foran en omfattende ombygning i forbindelse med energikonceptet.
  • Maabjerg Hydrogen - et anlæg til fremstilling af brint, som skal bruges til at forædle biogassen, så den kan transporteres og lagres i naturgasnettet.
  • Maabjerg REnescience - et avanceret affaldsbehandlingsanlæg.

Sådan kan Maabjerg Energy Concept komme til at se ud. Illustration: COWI.

"VVM" er forkortelsen for "Vurdering af Virkning på Miljøet", og den senere VVM-redegørelse skal derfor bl.a. tage stilling, hvordan Maabjerg Energy Concept vil påvirke trafikken i nærområdet, og om anlægget vil støje, forurene og påvirke klima og miljø.

Maabjerg Energy Concept er et konsortium bestående af nordvestjyske forsyningsselskaber og DONG Energy. Formand for styregruppen Jørgen Udby kalder Miljøstyrelsens startskud for VVM-processen for en mærkedag:

"Myndighedsgodkendelser for grønne energiprojekter er vigtige, men det er samtidig også en stor arbejdsbyrde både for myndighederne og os, der har brug for godkendelsen. Debatoplægget giver borgere og andre interesserede mulighed for at være i direkte dialog med os om projektet, og det ser vi frem til, for det øger offentlighedens kendskab til projektet og muliggør, at vi kan lytte til de gode råd," siger han.

Miljøstyrelsens debatoplæg har deadline for input 7. marts 2012. Som det fremgår af oplægget vil Maabjerg Energy Concept medføre, at Holstebro og Struer kommuner bliver selvforsynende med varmeproduktion uden brug af fossile brændstoffer,og vil  reducere kommunernes CO2-udledning "markant".

Maabjerg Energy Concept er pt. i gang analysefasen, der i april vil resultere i  et  "feasibility study", som vil indeholde de første samlede økonomiske resultater af at gennemføre projektet. Konsortiet vil på den baggrund sætte gang i det mere detaljerede projektarbejde. 

Klik her for at gå til Miljøstyrelsens hjemmeside - eller klik her for at downloade debatindlægget fra Maabjerg Energy Concepts hjemmeside. Dokumentet er i pdf-format og åbner i et nyt vindue. 

Kontaktoplysninger for pressen:
Fmd. for styregruppen i konsortiet Jørgen Udby (adm. direktør for Vestforsyning A/S)
tlf. +45 51 58 73 10.