NIRAS bliver hovedrådgiver for bioethanol-projekt

21. juni 2012

Udviklingsparken Nupark i Holstebro bliver udvidet i disse dage. Det er Maabjerg Energy Concept, som gør klar til at holde "rejsegilde" for en klynge af pavilloner, der skal huse en udvidelse af projektorganisationen.

Og det haster med at skaffe plads til flere folk, for konsortiet bag Maabjerg Energy Concept har netop underskrevet kontrakt med NIRAS, som bliver hovedrådgiver.  Plan & Projekt, fortsætter som leder af MEC konsortiesekretariatet.

Dermed bliver de nye pavilloner arbejdsplads for Projektdirektør Preben Røgild Knudsen, NIRAS, og chefkonsulent Finn Duus, Plan & Projekt, samt de to firmaers tilknyttede medarbejdere. De to kommer til at udgøre den daglige ledelse af projektet og vil bl.a. deltage på bestyrelsesmøder.
NIRAS skal som hovedrådgiver stå for den tekniske ledelse af det omfattende projekt. Det betyder, at man bl.a. skal afsøge markedet for potentielle leverandører og sidenhen udarbejde udbudsmateriale og stå for den praktiske afvikling af udbudsforretninger.

Senere vil der blive indgået aftaler med flere totalrådgivere, der skal detailprojektere projektets delopgaver, eksempelvis opførelse af en 2. generations bioethanolfabrik, ombygning af kraftvarmeværket og etablering af faciliteter til opgradering af biogas til naturgas-kvalitet, samt en række specialopgaver med anlæggenes udveksling af ressourcer.

Der vil i pavillonen blive indrettet projektarbejdspladser, som alle rådgivernes medarbejdere kan benytte i de perioder, de har behov for at koordinere deres arbejde i de projektteams, der oprettes.

De midlertidige pavillon-arbejdspladser vil stå klar i løbet af august måned.

Civilingeniør Preben Røgild Knudsen, NIRAS, (til venstre på billedet) er nu projektdirektør for Maabjerg Energy Concept. I midten er det formand for konsortiet Jørgen Udby, og til højre chefkonsulent Finn Duus, Plan & Projekt. Foto: Per Sørensen.

Læs mere på nettet:
NIRAS - www.niras.dk
Plan & Projekt - www.planprojekt.dk