Ministerbesøg hos Maabjerg Energy Center

22. august 2018

Grøn energi er godt for både klimaet og beskæftigelsen, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov, da han besøgte biogasanlægget i Måbjerg.

Mandag formiddag var erhvervsminister Rasmus Jarlov (Kons.) på besøg hos den grønne energiklynge Maabjerg Energy Center i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer.

Besøget var oprindeligt aftalt med ministerens forgænger Brian Mikkelsen, som trak sig fra politik i sommer for i stedet at blive direktør for Dansk Erhverv. Men på opfordring fra blandt andet det nordvestjyske Konservative folketingsmedlem Orla Østerby, valgte den nye erhvervsminister Rasmus Jarlov at holde fast i aftalen.

- Jeg er ikke på virksomhedsbesøg så ofte, som jeg kunne ønske. Men så vidt overhovedet muligt er jeg ude af kontoret og på besøg rundt i landet mindst én dag om ugen, fortalte Rasmus Jarlov.

Efter at have hilst på borgmestrene fra Holstebro og Struer og lokale ledere fra de to byers forsyningsselskaber, blev det til en god og uformel samtale om grøn energi og en rundvisning på MEC BioGas, som har været i drift siden 2012.

- Jeg lærte meget om grøn energi, og jeg var egentlig overrasket over, hvor stort biogasanlægget her er, sagde Rasmus Jarlov efter besøget.

Han er overbevist om, at klimavenlig energi vil blive et stort tema for Danmark i de kommende år.

- Vi skal gøre mere for klimaet. Det er simpelthen en bunden opgave for os og resten af verden. Grøn energi er vigtigt for dansk økonomi, og ikke kun for miljøet og klimaet. Hvis vi kan være førende i Danmark og samtidig skabe en masse arbejdspladser, så er det jo rigtig fint, sagde ministeren.

Under besøget fik erhvervsminister Rasmus Jarlov en også en orientering om status på bestræbelserne på at få opført en bioethanolfabrik i Måbjerg-klyngen.

Bioethanolprojektet har forandret sig en del, siden projektet i august 2011 blev præsenteret første gang. Den væsentligste ændring er, at staten har afgjort, at de kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke må investere i et bioethanolanlæg, fordi der er tale om en kommerciel virksomhed.

Det betyder, at parterne bag projektet skal finde en privat investor, som vil stå for opførelse og drift af bioethanolanlægget. De lokale forsyningsselskaber skal sørge for, at anlægget serviceres med vandforsyning, spildevandsrensning og ikke mindst, at der etableres en meget tæt forbindelse til de eksisterende biogasanlæg og kraftvarmeværk.

Kommende miljøkrav i både EU og resten af verden om at erstatte en stadig større andel af benzin med avanceret biobrændsel betyder, at der i 2030 vil kunne øge efterspørgslen af biobrændstoffer lavet på restprodukter.