Miljøhøring er i gang

17. januar 2013

Onsdag 16. januar 2013 havde Holstebro Kommune inviteret til det første offentlige møde om Maabjerg Energy Concept (nogle gange blot omtalt som "MEC"). 

Anledningen er den igangværende høringsproces i forbindelse med kommunens behandling af kommune- og lokalplaner for det område, hvor Maabjerg Energy Concept skal ligge. 

Holstebro Kommunes teknikdirektør Søren Gajs Kjeldsen (billedet) bød velkommen til en lille interesseret skare af tilhørere, som blev præsenteret for processen for miljøgodkendelse, og som samtidig fik en præsentation af, hvad projektet går ud på. 

Både Holstebro Kommunes forslag om opdatering af lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har sammen med en række dokumenter fra Miljøstyrelsen, bl.a. udkast til VVM-redegørelse, været i offentlig høring siden 5. december 2012.

Fristen for høringssvar udløber 31. januar, så der er stadig mulighed for at sende kommentarer til Holstebro Kommune eller Miljøstyrelsen. De to myndigheder har lovet at udveksle kommentarer indbyrdes, hvis man kun sender til den ene af parterne, fremgik det bl.a. af mødet. 

Holstebro Kommunes tillæg nr. 20 til kommuneplanen kan læses her.
Her kan du læse Holstebro Kommunes lokalplanforslag nr. 1085.
Og her er en oversigt over MEC-dokumenter fra Miljøstyrelsen

Torsdag aften afvikles endnu en offentlig høring i Holstebro. Denne gang er det for inviterede gæster, især de nærmeste naboer til den kommende bioethanolfabrik.