Mere end bare gylle

30. november 2011

Maabjerg BioEnergy er mere end gylle. Faktisk skal Holstebro Centralrenseanlæg hvert år levere ca. 75.000 tons spildevandsslam, som skal bruges til biogasproduktionen. Også Struer Forsyning bidrager med nogle tusind tons slam. 

Slammet fra Holstebro bliver pumpet de syv kilometer fra rensningsanlægget til Maabjerg BioEnergy, og når den direkte rørføring er en realitet, er det samtidig slut på ca. 50 års produktion af biogas på renseanlægget, der har været med til at levere el og varme til borgerne i Holstebro by.