MEC - BioGas har skabt 168 mink-job

29. juni 2016

Biogasproduktion har givet vestjyske minkfarme mulighed for at udvide produktionen uden at gå på kompromis med miljøet

Hvert ottende minkskind bliver produceret på en af de 170 minkfarme i Holstebro og Struer kommuner, hvor knap 800 mennesker er beskæftiget med pelsdyravl. Mindst 168 af dem kan takke biogasproduktion for, at de har et job.

Kent Troldtoft Pedersen, der er pelsdyravler og bestyrelsesmedlem i leverandørforeningen for MEC – Biogas, har gjort status over minkproduktionens størrelse før og efter etableringen af biogasanlægget.

”I forhold til 2012 er produktionen øget med 96.000 moderdyr og mere end 500.000 minkskind pr. år. Det svarer til en øget omsætning på 225 millioner kroner om året. Og samtidig har den øgede produktion skabt 168 nye arbejdspladser,” fortæller Kent Troldtoft Pedersen.

MEC – BioGas var et af verdens største industrielle biogasanlæg, da det begyndte produktionen i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer, i 2012.

Baggrunden var et stigende behov for udspredningsarealer til husdyrgødning, de såkaldte harmoniarealer, i takt med de stigende miljøkrav: Jo større produktion af dyr, jo mere gødning. Og jo mere gødning, jo større harmoniareal har man brug for til udspredning af gødningen.

Minkavlerne havde udsigt til at blive særligt hårdt ramt af stigende miljøkrav. Husdyrgødning fra mink er nemlig den husdyrgødningstype med højest indhold af både kvælstof og fosfor. Væksten hos de vestjyske pelsdyravlere skal derfor ses i forhold til, at de oprindeligt stod over for et krav om ikke at kunne udvide produktionen af miljøhensyn.

”Det kunne have betydet, at nogle minkfarme ikke kunne udvikles, fordi de enten ikke kunne få jord nok, eller ikke havde råd til at udvide harmoniarealet. Nu har de i stedet kunnet skabe vækst og arbejdspladser. Det har vi grund til at være stolte af,” siger Kent Troldtoft Pedersen.

Bestyrelsesformand for MEC – BioGas Nils Ulrik Nielsen glæder sig over, at biogasanlægget gavner både miljøet og styrker økonomien.

”Vi har aldrig været i tvivl om, at biogasproduktion ville gavne både miljøet og landbruget i Holstebro-Struer. Men det bliver lidt abstrakt, når man taler om ’samfundsøkonomisk gevinst’. Nu har vi et håndfast bevis fra pelsdyravlerne for, at det var en rigtig beslutning at opføre MEC – BioGas,” siger han.

MEC – BioGas modtager årligt ca. 800.000 tons biomasse, heraf ca. 500.000 tons dyregødning. Det bliver til ca. 21 millioner kubikmeter biogas. Anlægget havde i 2015 en nettoomsætning på 87 millioner kroner og et overskud på 1 million kroner.

MEC BioGas behandler årligt 800.000 tons biomasse på anlægget i Måbjerg, mellem Holstebro og Struer. Foto: Jens Bach.