MEC - BioGas får i mindre omfang medhold i voldgiftssag om rørledning

2. september 2020

Voldgiftsretten har netop afsagt dom i sagen om den 14 kilometer lange rørledning, der skulle pumpe gylle fra en omladestation i Skave til biogasanlægget Maabjerg Energy Center udenfor Holstebro. Rørledningen har aldrig været i funktion, og derfor rejste MEC – BioGas et erstatningskrav overfor rådgivningsfirmaet Rambøll samt entreprenørfirmaet ARES, men fik med kendelsen kun medhold i mindre omfang i forhold til Rambøll i form af en honorarnedsættelse på 2 mio. kr.

- Det var selvfølgelig ikke den kendelse, vi håbede på, men vi tager den til efterretning. Kendelsen afspejler jo situationen på projekteringstidspunktet, hvor viden omkring pumpning af gylle var begrænset, siger adm. direktør for MEC – BioGas Christian Hagelskjær.

Projektet blev sat i søen som en banebrydende, decentral gylle-omladestation tilbage i 2011. Den 14 kilometer lange rørledning fra omladestationen i Skave til biogasanlægget ved Maabjerg skulle være med til at effektivisere transporten af gyllen og reducere vejtransporten. Derfor modtog projektet dengang også et stort EU-tilskud.

Det lykkedes dog aldrig at få transporteret gyllen i rørledningen, og MEC – BioGas indledte derfor en voldgiftssag mod bl.a. rådgivningsfirmaet Rambøll i 2015 med krav om en større millionerstatning pga. fejl i projekteringen.

- Hele processen omkring den oprindelige brug af rørledningen og voldgiftssagen har været meget langvarig, og nu er den et lukket kapitel. Nu vil vi se fremad og fortsætte vores arbejde med moderne og bæredygtige energiløsninger samt overveje om der er alternative anvendelsesmuligheder med rørledningen, siger direktøren.

Positiv drift på trods af Corona situationen

I juni måned satte biogasanlægget produktionsrekord med en produktion på 2 mio. m3 biogas. Årsagen var, at anlægget bl.a. modtog en større mængde kartofler, som var beregnet på eksport, hvilket ikke var muligt pga. Corona situationen.