Måbjergværket på lokale hænder

1. juli 2015

Nøglerne blev i dag overdraget til de nye ejere. 

Det er en stor dag, hvor Struer Forsyning og Vestforsyning netop har købt og overtaget nøglerne til Måbjergværket, efter flere års intense forhandlinger med den hidtidige ejer, DONG, som satte værket til salg helt tilbage i januar 2011. 

De nye ejere Struer Forsyning og Vestforsyning var med helt fra idefasen sidst i 80`erne til, sammen med Vestkraft, at skabe et helt unikt biomassefyret kraftvar-meværk, der på daværende tidspunkt var det første af sin art i verden, og som stadigvæk er et fremragende værk. 

Måbjergværket er vigtigt for lokalsamfundet, da det leverer ca. 90 % af fjernvarmeforsyningen i de to kommuner med miljørigtig energi. - Værket er også vigtig på grund af de mange arbejdspladser, som er på matriklen, og de arbejdspladser den skaber ved samarbejdspartnerne. 

Overtagelsen af Måbjergværket er ligeledes essentiel, fordi det er et skridt på ve-en til at realisere planerne for et 2G bioraffinaderi i området.

Således indgår værket nu i Maabjerg Energy Center A/S koncernen, der også ejer Maabjerg BioEnergy, og hvor der forhåbentlig snart bliver truffet beslutning om at etablere en bioethanolfabrik, så de tre produktionsenheder kan drage fordel af symbiosen imellem sig til en effektiv ressourceudnyttelse.

"Vi har nu taget et stort skridt hen mod etableringen af et samlet bioraffinaderi, og vi ser frem til, at det nye Folketing snarest træffer de nødvendige beslutninger for at vi kan stikke spaden i jorden til bioethanolfabrikken", siger Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center, Nils Ulrik Nielsen, der ser positivt på fremtiden. "Pro-jektet er både med til at "skabe vækst i hele Danmark", og har positive effekter for klimaet - Der jo er formål som støttes bredt i det nye folketing" konstaterer Nils Ulrik Nielsen.

Administrerende Direktør for den nye Maabjerg Energy Center A/S koncern vil blive Vestforsynings CEO Jørgen Udby, mens Direktøren for de to datterselskaber bliver Struer Forsynings Administrerende Direktør Knud Schousboe. Begge Direktører fortsætter i deres nuværende stillinger.