Maabjergværket indgår historisk aftale med Nomi4s og Energnist

21. november 2019

Torsdag den 21. november 2019 underskrev affaldsselskaberne Nomi4s, Energnist og Maabjerg Energy Center en aftale, der sikrer Maabjergværkets brændselsgrundlag i resten af værkets levetid, frem til 2032.

Ifølge formanden for Maabjergværket, Nils Ulrik Nielsen, er aftalen historisk: ”I 2015 købte vi Maabjergværket af det daværende DONG for at sikre, at varmeproduktionen i Holstebro og Struer kom på lokale hænder. Nu gør vi arbejdet færdigt ved også at sikre brændselsgrundlaget i samarbejde med vores to hovedleverandører Nomi4s og Energnist, der samlet dækker et opland på over 1 mio. indbyggere, med et affaldsgrundlag på 500.000 tons om året. Det betyder, at vi i fremtiden får lettere ved at leve op til vores mål om konkurrencedygtige og stabile fjernvarmepriser, som jo i dag er blandt de 10 procent laveste i Danmark”.

Aftalen indebærer, at affaldsselskaberne tilsammen vil levere 130.000 tons forbrændingsegnet affald ud af de i alt 165.000 tons affald, som Maabjergværket hvert år forbrænder for at levere varme til 13.000 husstande i Holstebro og Struer og strøm til elnettet.

Nomi4s og Energnist køber samtidig hver 4 % af aktierne i Maabjergværket og får plads i værkets bestyrelse. Resten af aktierne ejes fortsat af varmeforsyningerne i Holstebro og Struer gennem Maabjergværkets moderselskab MEC - Holding A/S.

For Peder Hummelmose, formand for Energnist, betyder aftalen først og fremmest sikkerhed for afsætningen af forbrændingsegnet affald: ”Vi kontaktede Holstebro Kommune og Maabjergværket, i vores arbejde med at finde en stabil løsning til de overskydende affaldsmængder, vi ikke har kapacitet til at energiudnytte på vore egne værker i Kolding og Esbjerg. Og nu er det så lykkedes, at få en aftale på plads, der sikrer vores afsætning til en fair og gennemskuelig pris”.

Finn Thøgersen, formand for det lokale affaldsselskab Nomi4s, ser ligeledes afsætningssikkerhed som en vigtig begrundelse for aftalen: Men set med de lokale briller er det også vigtigt, at vi nu som faste leverandører og medejere får et tættere samarbejde i dagligdagen med Maabjergværket, som vi jo er naboer til. Som eksempel nævner han bedre muligheder for at planlægge affaldsleverancerne, nu hvor vi sidder om det samme bord i det planlægningsudvalg, der er en del af aftalen”.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2020 og er gældende frem til 31. december 2031.

Historisk aftale med Nomi4s og Energnist

Fakta om aftalen

 • Aftalegrundlaget mellem Maabjergværket, Nomi4s og Energnist består af en ejeraftale mellem alle tre parter, en leveranceaftale mellem Nomi4s og Maabjergværket og en tilsvarende leveranceaftale mellem Energnist og Maabjergværket
 • Ejeraftalen giver Nomi4s og Energnist hver én plads i bestyrelsen til gengæld for hvert af selskabernes køb af 4 % af aktierne i MEC - Bioheat&Power A/S, som er det selskab, der driver Maabjergværket
 • Ifølge leveranceaftalen mellem Nomi4s og Maabjergværket leverer Nomi4s 50.000 tons forbrændingsegnet affald om året, mens Energnist i medfør af den tilsvarende leveranceaftale mellem Energnist og Maabjergværket leverer 80.000 tons forbrændingsegnet affald
 • Affaldsleverancerne planlægges og koordineres i et planlægningsudvalg, bestående af de ansvarlige ledere fra hver af aftaleparterne, med det formål på daglig basis at sikre, at de leverede affaldsmængder og behovet for forbrænding af affald til varmeproduktion passer til hinanden
 • Prisen på affaldet er den samme i de to leveranceaftaler og er en markedspris, der er fastsat ud fra Maabjergværkets omkostninger til affaldsforbrænding. Den reguleres med et mix af nettoprisindekset og udviklingen i afgifterne på varmeproduktion fra affald
 • Nomi4s og Energnist har fortrinsret til at levere ekstra mængder af forbrændingsegnet affald udover de mængder, der er fastsat i leveranceaftalerne, hvis dette kan ske til samme pris og på samme vilkår som Maabjergværket ellers kan skaffe affaldet til i Danmark eller udlandet

Fakta om Maabjergværket

 • Maabjergværket drives af selskabet MEC - Bioheat&Power, hvor Nomi4s med den nye aftale ejer 4 %, Energnist 4 % og MEC - Holding A/S 92 % af aktierne. MEC - Holding A/S er ejet af varmeforsyningen i Holstebro med 71 % og varmeforsyningen i Struer med 29 % af aktierne. Varmeforsyningerne indgår i henholdsvis Vestforsyning, der er ejet af Holstebro Kommune, og Struer Forsyning, som er ejet af Struer Kommune.
 • Maabjergværket producerer årligt 510 GWh varme til 13.000 husstande svarende til 95 % af fjernvarmen i Holstebro og Struer og 128 GWh strøm til el nettet
 • Varme og strøm produceres på to affaldskedler, der årligt forbrænder 165.000 tons affald, og én biomassekeddel, som årligt forbrænder 30.000 tons halm og 25.000 tons flis

Fakta om Energnist

 • Energnist I/S er et kommunalt affaldsenergiselskab, der er ejet af kommunerne: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Hedensted, Herning, Holstebro (via den tidligere Ulfborg-Vemb Kommune), Ikast- Brande, Kolding, Lemvig, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Varde, Vejle og Viborg
 • Udover at indsamle affald, energiudnytter Energnist affald på to egne værker i Kolding og Esbjerg og afsætter den overskydende mængde til andre værker
 • Energnist har et opland med 941.000 indbyggere og 65.000 virksomheder og et affaldsgrundlag på ca. 435.000 tons forbrændingsegnet affald pr. år. Energnist leverer hvert år varme og el svarende til varmeforbruget i 50.000 husstande og elforbruget i 33.000 husstande

Fakta om Nomi4s

 • Nomi4s I/S er et kommunalt affaldsselskab, der er ejet af Holstebro, Skive, Struer og Lemvig kommuner
 • Selskabets affaldsområde er indsamling, sortering, oparbejdning, deponering og afsætning af kommunernes affald
 • Nomi4s I/S har et opland på 149.000 indbyggere og et affaldsgrundlag på ca. 65.000 tons forbrændingsegnet affald pr. år