Maabjerg BioEnergy nærmer sig fuld kraft

5. september 2012

Ved indgangen til september er Maabjerg BioEnergy nået op på 80 - 85 procent af den produktionskapacitet, som man har budgetteret med. Og mandag er bestyrelsen for driftsselskabet blevet præsenteret for en status og en køreplan for, hvordan man når det sidste stykke op på "fuld kraft" - 2000 kubikmeter gas pr. time - inden fyringssæsonen begynder.

Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift Arne Lægaard er tilfreds med planerne for den sidste del af indkøringen af anlægget, fortæller han:

"Vi leverer allerede nu den aftalte mængde biogas til Vinderup Varmeværk og til Måbjergværket, så der er gas nok til at producere fjernvarme. Vi mangler lige det sidste nøk, så vi også kan producere gas nok til at drive biogasanlæggets egne motorer. Indtil da må vi køre anlægget på energi udefra. Det er ikke noget problem i forhold til driften, men det er selvfølgelig billigere for os at være selvforsynet, så vi glæder os til at nå op på fuld kraft."


En travl sommer

Foråret og sommeren har båret præg af forskellige udfordringer på anlægget, som der altid vil være, når man tager et stort, nybygget produktionsanlæg i drift: En pumpe viste sig at være defekt og skulle byttes, et rør i gasrenseanlægget blev stoppet til, og samtidig har der foregået en trimning af de biologiske processer.

"Det har været en travl sommer hos Maabjerg BioEnergy, dog ikke værre, end at de dygtige medarbejdere på anlægget og i projektet omkring Maabjerg BioEnergy har kunnet finde en løsning på de udfordringer, vi har mødt," siger Arne Lægaard.

Indkøringsfasen har alt i alt været lidt længere end forventet. Det får ikke nogen praktisk betydning for de forbrugere, der skal aftage varme og el fra anlægget. I forhold til økonomien vil det betyde, at anlægget er kommet lidt senere i gang med at tjene penge på salg af gas. Det vil formentlig kunne aflæses i første års driftsresultat, når regnskabet gøres op til nytår.

Det vil blive indhentet på sigt, for driftspersonalet hos Maabjerg BioEnergy rapporterer, at anlægget allerede har bevist, at det uden problemer kan levere 2000 kubikmeter gas pr. time, når der har været leveret gylle nok.  Der forventes derfor ikke vanskeligheder med at nå målet, når logistikken og gylleleverancerne kommer op på det ønskede niveau.

Leverancer bliver optimeret

Lige nu er Maabjerg BioEnergys fokus at få leverancen af gylle til at køre optimalt. Det foregår i et tæt samarbejde med Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen A.m.b.a.

Foreningens formand Kristian Gade er tilfreds med den fælles plan, som er lagt for at nå i mål.

"Vi er cirka 150 leverandører, som til sammen har 540 gylletanke til henholdsvis at aflevere gylle til Maabjerg BioEnergy og modtage den afgassede returgylle. Det er en temmelig stor logistisk udfordring, og lige nu er vi 10 - 15 procent bagefter den ugentlige leverance, som skal være ca. 9000 m3, men der er lagt en god plan sammen med driftsselskabet, som giver os troen på, at vi er i mål i løbet af september," siger Kristian Gade.

En væsentlig udfordring har været, at det avancerede logistik-system, som er udviklet specielt til Maabjerg BioEnergy, har været fodret med upræcise startdata om eksempelvis nogle af gylletankenes volumen. Det har gjort det svært at foretage en automatisk overvågning af, hvornår der var behov for at tømme tankene. Derfor vil samtlige leverandører i løbet af de kommende 14 dage få besøg, sådan at alle data kan blive efterprøvet og om nødvendigt rettet. Det vil lette planlægningen af transporterne ganske betragteligt.

Samtidig har Leverandørforeningen bestilt et femte vogntog til at køre gylle til og fra anlægget. Det nye vogntog leveres sidst i september. Derudover har man lejet en ekstra gylletransporter ved en vognmand.

 

Fakta: Maabjerg BioEnergy

  • Omdanner ca. 650.000 tons biomasse / år til ren energi - varme og el.
  • Producerer årligt 17,8 millioner kubikmeter biogas, når anlægget er på fuld kraft.
  • Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.388 / 14.381 boliger.
  • Reducerer klimabelastning med 50.000 tons CO2 / år.
  • Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.


Kontaktpersoner for pressen:
Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard, tlf. 20 16 63 92
Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen A.m.b.a. Kristian Gade, tlf. 61 76 84 00
Direktør Jørgen Udby for Maabjerg BioEnergy Drift A/S, tlf. 96 12 73 10
Direktør Knud Shousboe, Maabjerg BioEnergy Drift A/S tlf. 24 26 69 91