Kommentar: MEC giver stort overskud til samfundet

5. november 2015

Af Thomas Maxe, kommunikationsrådgiver for Maabjerg Energy Center

KOMMENTAR: I Maabjerg Energy Center er vi glade for, at både Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne nu har erklæret støtte til de politiske rammevilkår på parti-niveau. Også opbakningen fra Venstres formand for Folketingets Energiudvalg Thomas Danielsen er af stor betydning, for det er altså nødvendigt at få vedtaget et iblandingskrav i Folketinget, inden byggeriet af bioethanolfabrikken kan gå i gang.

De lokalt valgte folketingsmedlemmer Thomas Danielsen (V) og Annette Lind (Soc.dem.) har både hver for sig og i fællesskab gjort et meget stort og vigtigt lobbyarbejde gennem flere år, netop fordi det her er langt større og vigtigere end "rød og blå". Tak for det!

Men vi er kede af at læse i Dagbladet Holstebro-Struers analyse i avisen torsdag 5. november, at en unavngiven kilde på Christiansborg mener at vide, at det kan koste staten 200 mio. kr. (svarende til 200.000 kr. pr arbejdsplads skabt af Maabjerg Energy Center) at vedtage krav om iblanding af 2G-biobrændsel i benzinen. Det er (heldigvis) ikke korrekt.

De samfundsøkonomiske effekter af Maabjerg Energy Center er gennem fire år regnet igennem på kryds og tværs, og med hjælp fra Landbrug & Fødevarer er der også gennemført tilbundsgående analyser ved hjælp af Danmarks Statistiks ADAM-model. Det er den samme "regnemaskine", som Finansministeriet bruger. Der findes næppe anlægsprojekter i Danmark, som er mere gennemarbejdede end MEC.

Resultatet af vores analyse er, som det også fremgår af Dagbladets analyse, at benzinprisen kan komme til at stige med 3 øre pr. liter.

Det lyder ikke af meget, når man tænker på, hvor meget prisen svinger ved standeren, og faktisk siger oliebranchens egen organisation Energi- og Olieforum selv, at de tror, at prisstigningen bliver et rundt nul, fordi udgiften kan udlignes af besparelser, som man opnår ved at benytte danskproduceret 2G-bioethanol.

Men lad os bare holde fast i de 3 øre pr. liter. Efter som der forbruges 1,8 mio. m3 benzin (1,8 milliarder liter) i Danmark på årsplan, vil en prisstigning på 3 øre aldrig kunne blive til 200 mio. kr. Det bliver til 54 mio. kr. - eller i MEC's analyse, hvor de små decimaler er med: 57 mio. kr. på årsplan.

Tallene for benzinforbrug er frit tilgængelige på EOF's hjemmeside:
http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Forbrug%20i%20Danmark/braendstofforbrug

Hvis man indstiller ADAM-modellen til at tage nej-hatten på og være så pessimistisk og forsigtig som muligt, er der en (teoretisk) samfundsøkonomisk effekt på grænsehandelen, hvis man hæver benzinprisen. ADAM beregner effekten til - i værste fald - 50 mio. kr. om året. Personligt tror jeg dog ikke, vi skal frygte, at nogen vil køre fra Frederikshavn til Flensborg for at undgå en prisstigning på 3 øre pr. liter.

I et "worst case scenario" kan MEC altså få en samfundsøkonomisk omkostning på 107 mio. kr. - trods alt stadig et stykke vej fra de 200 mio. kr., som avisen omtaler i analysen.

Men i stedet for at fokusere på "prisen pr. arbejdsplads", havde jeg nu hellere set, at Dagbladet Holstebro havde taget ja-hatten på og fokuseret på, at MEC vil forbedre den offentlige budgetsaldo med 680 mio. kr. Det vil sige, at de 1000 varige arbejdspladser giver en samfundsøkonomisk gevinst på 680.000 kroner pr stk.

Og set i det perspektiv, at gevinsten er 680 mio. kr. er det måske knap så vigtigt, om en prisstigning på 3 øre pr. liter vil koste samfundet 54, 107 eller 200 mio. kr. Der er plus på bundlinjen. Et kæmpestort plus!

Læg dertil, at betalingsbalancen også vil blive forbedret med 680 mio. kr. - og dertil kommer værdien af eksport af dansk know-how og teknologi, når vi får MEC som fuldskala-demoanlæg for hele verden.

Eksportværdien - og værdien af, at delegationer kommer til Holstebro for at spise, drikke, overnatte, køre taxa osv. - er en ekstra bonus, som slet ikke er medtaget i ADAM-beregningerne.

Biogasanlægget havde f.eks. 5000 gæster det første produktionsår. Blandt gæsterne var en konference for fjernvarme-specialister, som betød bespisning af 200 gæster og hotelovernatning for ca. halvdelen. Vi forventer tusindvis af gæster årligt, når bioethanolfabrikken kommer, så de kan godt begynde at dække bord på Hotel Schaumburg, når rammevilkårene er på plads.

De samfundsøkonomiske beregninger kan læses i seneste statusrapport på Maabjerg Energy Centers hjemmeside: 

http://www.maabjergenergycenter.dk/media/1375/mec_statusrapport_august2015.pdf

Maabjerg Energy Center vil omsætte 300.000 tons halm til ca. 80 mio. liter 2G bioethanol. Biobrændstof bliver tilsat i benzin for at mindske CO2-udledning fra fossile brændsler. Foto: Jens Bach.

"Efter som der forbruges 1,8 mio. m3 benzin i Danmark, vil en prisstigning på 3 øre pr. liter aldrig kunne blive til 200 mio. kr. Det giver 54 mio. kr."