Kom til 25 års jubilæum på ”Måbjergværket’’

28. august 2018

ÅBENT HUS lørdag den 1. september 2018

I 25 år har Måbjergværket leveret varme til borgerne i Holstebro og Struer.

På værkets to affaldslinier forbrændes affald og spildevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-/flislinien. Ud over det forbrændes der også naturgas og biogas.

Nu har DU muligheden for at se, hvor varmen kommer fra. Vi inviterer indenfor på Energivej 2 i Holstebro lørdag den 1. september i tidsrummet 10.00 til 14.00.

PROGRAM

10.00 Åbning v. bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen

10.15 Mulighed for at se varmeværket via en fastlagt rute

Efter rundturen er der gratis besøg i pølsevognen.

14.00 Arrangementet slutter

I anledning af jubilæet er der udgivet fire sider med gode historier i Holstebro Onsdag og Ugeavisen Struer.

Fik du ikke læst artiklerne, kan du se dem her.