Kick-off på stort bioethanolprojekt

15. marts 2012

(Opdateret 17/3-2012)
En repræsentant for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) var onsdag eftermiddag på besøg hos Maabjerg Energy Concept i Holstebro.  EUDP, som hører hjemme i Energistyrelsen, støtter udvikling af ny teknologi, der kan bidrage til at gøre Danmark fri for fossil energi i 2050 og som kan skabe vækst i danske virksomheder indenfor energiteknologi. 

Programmet har via midler afsat på Finansloven, givet tilsagn om støtte på op til 9,8 millioner kroner til udvikling og forprojektering af  en kommende bioethanolfabrik i Maabjerg mellem Holstebro og Struer. Fabrikken skal spille sammen med flere andre nye og innovative energi- og affaldsteknologier.

Lokale forsyningsselskaber og DONG Energy, som sammen står bag Maabjerg Energy Concept, har tegnet diagrammer og regnet på tallene, siden man i august 2011 offentliggjorde planer om at etablere intet mindre end Verdens første fuldskala-fabrik til produktion af bioethanol baseret på halm.

Og efter, at EUDP i december gav et forhåndstilsagn, kunne man altså onsdag fejre det officielle 'kick-off' på det mere detaljerede projektarbejde.  Og der er tale om et meget spændende koncept , vurderer bestyrelsesformand for EUDP, Torkil Bentzen:

"Vi synes, at det er spændende, at Maabjerg Energy Concept  vil kombinere flere nye teknologier i et samlet koncept, der med ethanolanlægget som omdrejningspunkt udnytter lokale energi- og affaldsressourcer til at erstatte de fossile energikilder. Der er tale om en industriel symbiose, hvor overskudsvarme og restprodukter fra én proces kan udnyttes i en anden og dermed skabe en bedre driftsøkonomi. Det er samtidig det første fuldskala-anlæg af sin art, som - hvis det lykkes - er et kæmpeskridt fremad mod uafhængigheden af de fossile energikilder.  Og så skabes der vækst og arbejdspladser både lokalt og i de danske teknologivirksomheder -  det er helt unik dansk teknologi", siger Torkil Bentzen.

Støtten fra EUDP udgør cirka en fjerdel af projektets samlede budget for den første fase. Formand for styregruppen i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby er meget tilfreds.

"Vi betragter det som en blåstempling, og det er vi naturligvis stolte af. Det har også stor værdi for lokalsamfundet, som håber, at Maabjerg Energy Concept vil skabe en masse arbejdspladser," siger Jørgen Udby.

Humøret var højt, da EUDP onsdag kom forbi for at give tilsagn om op til 9,8 mio. kr. Fra venstre er det senior projektudvikler Flemming Ravnholt Kanstrup, DONG Energy, direktør Finn Duus, Plan & Projekt, projektkonsulent Jan Bünger, EUDP, projektudviklingschef Søren Holm Pedersen, Vestforsyning, og bestyrelsesformand Jørgen Udby, Maabjerg Energy Concept I/S. Foto: Jens Bach.

Maabjerg Energy Concept møder første milepæl allerede i slutningen af april, hvor man afslutter den første store analyse, der skal vise, om de teknologiske og økonomiske ambitioner er bæredygtige. Hvis alt går vel, vil man allerede fra 2016 kunne producere op til 73 millioner liter bioethanol på årsbasis. Ethanol bruges typisk som tilsætningsstof i benzin for at gøre den mindre miljøbelastende og for at fremme uafhængig-heden af fossilt brændstof.

Hvis planen for Maabjerg Energy Concept realiseres fuldt ud, er der tale om anlægsinvesteringer på over to milliarder kroner. Bioethanolfabrikken vil i mere end én forstand blive et nordvestjysk vartegn: På de første skitsetegninger strækker fabriksanlægget sig over en hel kilometer.

Find flere information om EUDP på www.ens.dk/EUDP.

Kontaktoplysninger for pressen:
Jørgen Udby, Bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept I/S,
tlf. 51 58 73 10