Internationalt fokus på biogas

5. september 2012

Maabjerg BioEnergy har naturligt nok fået meget opmærksomhed i lokalområdet. Også på nationalt plan er anlægget blevet kendt som et de gode eksempler, man trækker frem for at vise vejen til bedre udnyttelse af klimavenlige energi-ressourcer.

Men også uden for landets grænser er der blevet lagt mærke til Maabjerg BioEnergy. Anlægget har allerede haft besøg af samarbejdspartnere fra EU-projektet ECOSTILER, som Maabjerg BioEnergy er en del af. Og det sker også, at udenlandske medier henvender sig.

I sommer er Maabjerg BioEnergy blevet portrætteret i det norske fagtidskrift Energi, og i slutningen af august fik anlægget besøg af en journalist og fotograf fra "Japan agricultural news" - et blad med et oplag på 350.000 eksemplarer.

Avisen havde sat sig for at besøge Danmark og finde ud af, hvorfor vi har taget førstepladsen på lister over Verdens lykkeligste folk. Er det mon, fordi Danmark er selvforsynende? Er det, fordi vi har så stort fokus på grøn energi? Det skulle undersøges.

Med hjælp fra en tolk fik journalist og fotograf oplysninger om Maabjerg BioEnergy. Journalisten kunne fortælle, at biogas er et næsten ukendt fænomen i Japan. Men de var meget imponerede over Maabjerg BioEnergy - både at det er så stort, og at det er stort set lugtfrit. Og så spærrede de øjnene op, da de hørte, at anlægget også behandler slam fra mennesker.

Besøget fra Japan faldt i samme uge, hvor Maabjerg BioEnergy havde besøg af hele to erhvervsdelegationer fra Kina. En af de besøgende fortalte, at han har deltaget i opførelse af ca. 200 biogasanlæg rundt omkring i verden, men at han lige godt aldrig havde set noget så imponerende som Maabjerg BioEnergy.

Den anden delegation var kinesiske forretningsfolk, som var i Vestjylland for at besøge en af de virksomheder, som har leveret komponenter til Maabjerg BioEnergy. Der fik man mulighed for at se komponenterne i brug og samtidig give et indblik i dansk "green tech". Leverandøren var godt tilfreds med besøget hos Maabjerg BioEnergy og krydser nu fingre for, at besøget fra Kina kan omsættes til eksport og danske arbejdspladser.

Alan Lunde kunne bl.a. fortælle de undrende japanere, at Maabjerg BioEnergy producerer biogas af slam fra mennesker. Foto: Thomas Maxe.