Innovativt dansk bioethanol-projekt skrinlægges

6. oktober 2016

Planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi i Måbjerg ved Holstebro bliver nu droppet. Parterne bag projektet har netop besluttet, at bioraffinaderiet, som skulle lave grøn strøm, varme, biogas og 2. generations bioethanol baseret på restprodukter fra det lokale landbrug, ikke bliver en realitet.

”Det er utrolig ærgerligt, at vi nu må tage den tunge beslutning om at droppe projektet. Vi står med et yderst gennemarbejdet projekt, som er trykprøvet på kryds og tværs gennem fem år. Nu bliver det andre lande, der kommer til at drive udviklingen og skabe arbejdspladser, mens Danmark kan komme til at importere bioethanol,” siger bestyrelsesformand Jørgen Udby, Maabjerg Energy Center.

Farvel til 1.000 job

I sommeren 2014 fik Maabjerg Energy Center tilsagn om 293 millioner kroner i EU-støtte, og i maj fremlagde regeringen planer om et iblandingskrav for 2. generations bioethanol til benzin, og senest har MEC-konsortiet besluttet at fordoble egne indskud i projektet til i alt 460 mio. kroner. Men der har manglet politisk opbakning til at få projektet skubbet det sidste stykke i mål.

”Vi manglede, at der fra politisk hold kunne gives grønt lys til at få den sidste del af finansieringen på plads, herunder lån med kommunale garantier. Uden lånegarantier, kan projektets økonomi ikke hænge sammen, og så må Danmark vinke farvel til 293 mio. kroner fra EU. Men værst af alt betyder det et farvel til 1.000 permanente job og muligheden for dansk eksport af grøn teknologi,” siger Jørgen Udby.

Regional og national betydning

Projektet skulle ses som et lokalt projekt, der kunne skabe vækst og arbejdspladser og være en platform for avanceret bioøkonomi i Danmark, som både ville give hjemlige klima- og ressourcegevinster og betydelige eksportmuligheder.

”I andre lande har lignende store demonstrationsanlæg fået en hjælpende hånd i form af billig finansiering for at kunne realiseres, og i Danmark er det helt standard, at energianlæg som decentrale kraftvarmeanlæg, biogasanlæg, fjernvarmeanlæg, affaldsanlæg og lignende gennemføres med kommunale lånegarantier”, siger Jørgen Udby.

Kontaktoplysninger for pressen:
Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center Jørgen Udby, tlf. 51 58 73 10

Foto til pressebrug:
Klik her for at downloade foto til redaktionel brug.