Gylleledning skal have nye pumper

25. september 2014

Allerede i maj 2013 var omladestationen i Skave klar til at modtage gylle fra de af Maabjerg BioEnergys leverandører, som bor øst for Holstebro. Meningen var, at gyllen skulle pumpes via en nedgravet 14 km rørledning ind til Maabjerg BioEnergy, men det er endnu ikke lykkedes at sende gylle igennem ledningen. Forsøg skal nu afdække, om problemet kan løses med nye, kraftigere pumper. 

Konceptet med omladestation og gylleledning som alternativ til lastbiltransport findes kun få andre steder i verden. Derfor fik Maabjerg BioEnergy cirka 25 millioner kroner i tilskud fra EU til at afprøve konceptet i praksis, fortæller adm. direktør Knud Schousboe. 

"Vi søgte erfaringer fra hele verden og måtte konstatere, at der ikke fandtes noget helt lige som det, vi havde planlagt. Det, der kom tættest på, var nogle gårdanlæg i de gamle Sovjetrepublikker og i Canada, hvor man har gylleledninger, som fører direkte ud på markerne. Men har kun været nogle få kilometer lange, så det er nyt territorium, vi bevæger os i," siger Knud Schousboe.

 

Viskositet større end beregnet

Maabjerg BioEnergy havde allieriet sig med eksterne rådgivere, og sammen havde man foretaget en lang række beregninger for, hvordan gylleledningen skulle konstrueres, herunder valget af pumper og placeringen af dem. Men det gik galt, da man skulle regne på gyllens viskositet - altså spørgsmålet om, hvor tyktflydende den er i forhold til at pumpe almindeligt vand. 

"Den egentlige fejl, der er begået i denne sag, og som vi synes belaster rådgiveren, er, at kvæggylle med en tørstofprocent på 8 procent, som vi har kendt hele tiden, leder til en antagelse om viskositetsforøgelse på 2,4 mod de faktisk konstaterede på cirka 4. Det betyder at rørmodstanden stiger drastisk, og det kræver øget pumpekapacitet. Her kommer pumpeudskiftningerne ind, fordi de installerede pumper ikke kan overvinde den øgede modstand," fortæller Knud Schousboe.

Terræn er en udfordring

Samtidig har man en udfordring med terrænet, som yderligere belaster pumperne, der er placeret med 2000 - 2400 meters mellemrum på gylleledningen. 

"Hvis man trækker en lige linje mellem omladestationen i Skave og Maabjerg BioEnergy, så er der ganske vist et terrænfald, som burde give pumperne en hjælpende hånd. Men på de enkelte strækninger går det både op og ned undervejs, så vi har identificeret den strækning, som har størst modstand. Og det er så her, vi vil teste de nye pumper," forklarer Knud Schousboe. 

De oprindelige pumper var designet til at køre med et tryk på 2-3 bar. I testopstillingen vil der blive presset gylle gennem ledningen med et tryk på 5-6 bar. Ved afgangen kan trykket være helt op til 10 bar. Det kan rørene godt holde til, men det høje tryk giver et betydeligt større elforbrug og større slid på pumper og rør.

 

Ikke en umulig opgave

"Teknisk set kan det godt lykkes. Udfordringen bliver at realisere planerne på en måde, som ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til bare at køre gyllen ind til Holstebro med lastbil. Derfor er vi også ærgerlige over de forsinkelser og ekstra omkostninger, som vi får ud af det her," siger Knud Schousboe. 

Maabjerg BioEnergy er i dialog med rådgiveren for at undersøge, om der eventuelt skal placeres et erstatningsansvar for det oprindelige design af gylleledningen. 

Selv om gylleledningen endnu ikke fungerer, kan omladestationen i Skave stadig bruges som "hub", sådan at lokale leverandører kan aflevere gylle i Skave, hvor efter lastbiler kører gyllen til Holstebro.