Fjernvarmen i Holstebro og Struer bliver grønnere

16. september 2021

Fjernvarmen i Holstebro og Struer bliver grønnere

Den grønne udvikling, med flere vindmøller og solceller til at producere el, giver svingende elproduktion, men det åbner også for udnyttelse af fjernvarmesystemet som et stort akkumuleringssystem, når der er overskud af el. Altså overskud af grøn strøm, som spiller godt sammen med den grønne omstilling af fjernvarmesystemet.

Udbygning af nye boligområder, i Holstebro og Struer, stiller større krav til spids- og reservelast i det samlede fjernvarmenet i området. Derfor har MEC – BioHeat & Power, i daglig tale kaldet Maabjergværket, kigget på optimering, så vi kan sikre en stabil og mere miljørigtig varme, også langt ud i fremtiden.

I dag består kraftvarmeværket af to affaldskedler og en halm/flis del. På værkets to affaldslinjer forbrændes der affald og spillevandsslam, mens halm, flis og andre biobrændsler forbrændes på halm-/flislinjen. Derudover forbrændes der også biogas på værkets to affaldslinjer.

Kedlerne på MEC – BioHeat & Power er efterhånden af ældre dato. For at sikre en stabil varmeforsyning sikrer vi os med en elkedel som også støtter den grønne omstilling. Derfor udvides kraftvarmeværket i Maabjerg med en 30 MW elkedel. Elkedlen skal installeres, så den står klar i efteråret 2022.

Som kraftvarmeværk er MEC – BHP allerede en aktiv aktør på elmarkedet, idet de producerer varme sammen med el, når elprisen er høj. Med den nye elkedel bliver det nu også muligt at udnytte fordelene på elmarkedet, når elprisen er lav, ved at bruge den billige el til varmeproduktion på elkedlen.

”Foruden den økonomiske gevinst glæder vi os også over, at der opnås en miljøgevinst”, siger Nils Ulrik Nielsen, som er bestyrelsesformand på MEC – BioHeat & Power. Varmen på elkedlen erstatter nemlig varme, som skulle være produceret på værkets øvrige kedler. Og så anvendes der grøn el, som bliver produceret af vindmøller.

Tilbygningen med elkedlen tegnes af lokale arkitekter.

FORDELE VED ELKEDLEN

Der fortrænges/spares 3.500 ton biomasse (flis og halm) – Der fortrænges/spares 341.000 m3 naturgas – hvilket svarer til 750 ton fossilt CO2 – Der laves en kobling mellem varmesektoren og elsektoren – Vi modvirker nedlukning af vindmøller

Fordelen ved elkedlen

  • Der fortrænges/spares 3.500 ton biomasse (flis og halm)
  • Der fortrænges/spares 341.000 m3 naturgas
  • hvilket svarer til 750 ton fossilt CO2
  • Der laves en kobling mellem varmesektoren og elsektoren
  • Vi modvirker nedlukning af vindmøller