EU-forlig: Blød start for dansk bioøkonomi

14. april 2015

EU har med et nyt forlig lagt grundstenen for bioøkonomien. Maabjerg Energy Concept opfordrer Danmark til selv at tage de sidste skridt hen over målstregen

PRESSEMEDDELELSE: Der blev spidset ører i Vestjylland, da Europa-parlamentet i efteråret 2013 erklærede, at transportbrændstof fremover skulle indeholde mindst 2,5 procent 2. generations bioethanol. Det var lige netop dét, der skulle til for at skabe et marked for det kommende bioraffinaderi Maabjerg Energy Concept, hvor man blandt andet vil fremstille 2G bioethanol af halm. Men det europæiske iblandingskrav udeblev. 

Først nu er sagen genoptaget. Efter et forslag fra Europa-parlamentet om et bindende krav om, at brændstof skal iblandes mindst 1,25 procent 2G bioethanol, er Europa-parlamentet nået frem til et lidt mindre ambitiøst kompromisforslag: Frem over skal 0,5 procent af brændstoffet være 2G-biobrændstof, og målet bliver "ikke-bindende". 

Kompromiset indeholder samtidig et loft over tilsætning af 1G-biobrændstof på syv procent og en regel om, at 2G-biobrændstof må tælle dobbelt i regnskabet i forsøget på at nå det samlede mål: At transportbrændstof fra 2020 skal indeholde mindst 10 procent biobrændstof. 

 

Ikke nok til ny bioøkonomi i Europa

Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby tvivler på, at EU-forliget er nok til at sætte gang i en europæisk bioøkonomi. 

"En foreløbig vurdering er, at EU-forliget vil medføre et behov for 500 millioner liter 2G-bioethanol, svarende til 6-7 anlæg af Maabjerg Energy Concepts størrelse i Europa. Det er ikke tilstrækkeligt til at skabe et marked for 2G, og jeg tvivler også på, om dobbelttællingen kan medvirke til en prissætning, der er høj nok til, at det er rentabelt at investere i 2G-bioethanolanlæg," siger Jørgen Udby. 

Men Maabjerg Energy Concept har langtfra tabt modet. EU har nu skabt rammerne frem mod 2020, og vejen frem for Danmark under disse rammer er et 2G iblandingskrav på 2,5 procent. Det vil skabe danske jobs og vækst og forøge sandsynligheden for, at danske teknologier finder anvendelse i resten af EU. 

 

Danmark kan trække markedet i gang

"Det er netop de lande, som ikke har en industri på spring indenfor området, og lande med andre interesser end 2G, der har svækket EU-forliget. Det vil være ærgerligt, hvis vi lader andre lande indhente os på den grønne teknologi, mens vi venter på et fælles EU-iblandingskrav, som sikkert kommer alligevel inden for få år. Derfor håber jeg, at Folketingets partier nu vil agere offensivt og fastholde Danmarks førerposition indenfor det grønne teknologiområde ved at vedtage et nationalt iblandingskrav," siger Jørgen Udby. 

Parterne bag Maabjerg Energy Concept - DONG, Novozymes og de lokale forsyningsselskaber i Struer og Holstebro - er klar til at trykke på startknappen, så snart Folketinget har vedtaget de nødvendige rammevilkår. 

Det gælder især et krav om iblanding af mindst 2,5 procent 2G-bioethanol i benzinen; et krav, som er afgørende for at skabe et marked for afsætning, og som EU nu har taget første skridt til at gennemføre. Når det sker, vil det tage tre år før anlægget står færdigt og er klar til produktion af knap 80 mio. liter 2G bioethanol om året. 

Kontaktoplysninger for pressen:
Bestyrelsesformand Jørgen Udby, Maabjerg Energy Concept, tlf. 51 58 73 10

FAKTA om Maabjerg Energy Concept

 • Udviklingsselskabet Maabjerg Energy Concept I/S (MEC) blev stiftet i august 2011, for at bringe ideen om et lokalt varmeforsyningsprojekt i form af et bioraffinaderi frem til beslutning om realisering.
 • Konsortiet ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S, samt et nordvestjysk lokalkonsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S.
 • MEC projektet vil koste 2.2 mia. kr. at gennemføre, heraf medgår de 1.8 mia. kr. til en nyopført bioethanolfabrik, medens de resterende o.4 mia. kr. vil gå til ombygning af de eksisterende anlæg, samt til opgradering af biogas så det kan afsættes til naturgasnettet.
 • Samlet set vil raffinaderiet årligt omsætte for ca. 1.0 mia. kr.
 • Foruden ny-tilførte 300.000 tons halm, modtager de eksisterende anlæg allerede i dag ca. 800.000 tons biomasse og 150.000 tons affald.
 • Et af restprodukterne fra fremstillingen af 2G bioethanol er lignin, der bl.a. kan erstatte de 60.000 tons affald, som i dag importeres fra udlandet til forbrænding på kraftvarmeværket i Måbjerg, således at der sikres høj forsyningssikkerhed på brændselssiden.
 • Varmeforbrugerne i Holstebro og Struer vil være de primære ejere af anlægget, og de er, ud over den større brændselssikkerhed, sikret en 10 % reduktion af varmeprisen.
 • Maabjerg Energy Concept vil reducere CO2-udledningen med ca. 172.000 tons pr. år, heraf 120.000 tons i den klimamæssigt vanskelige transportsektor.
 • Projektet skaber 1.250 arbejdspladser hvert år i den to-årige anlægsfase, og varigt 1.000 arbejdspladser om året i driftsfasen.
 • Bioraffinaderiet vil forbedre bruttonationalproduktet med 1.0 mia. kr. om året, og styrke betalingsbalancen med 680 mio. kr. årligt, primært fordi Danmark får reduceret sit behov for import af bioethanol, som er en nødvendighed hvis Danmark skal opfylde sine og EU´s vedtagne klimaforpligtigelser på 10 % reduktion i 2020 for transportsektoren.
 • Maabjerg Energy Concept har fået tildelt støtte fra EU`s NER300-program på 293 mio. kr. i driftsgaranti i de fem første år.
 • Bioraffinaderiet kan stå klar til drift tre år efter, at de nødvendige rammevilkår er på plads.