Dansk bioethanol er en god investering

29. november 2011

Klimaministeren er for tidligt ude, når han erklærer dansk bioethanol død, mener Maabjerg Energy Concept - Danmarks største satsning på 2. generations bioethanol

Pressemeddelelse: Ny teknologi og en bedre udnyttelse af restprodukter betyder, at det godt kan lade sig gøre at få en god forretning ud af at producere dansk andengenerations-bioethanol. Derfor er det for tidligt at skrinlægge ambitionerne om en dansk produktion af biobrændsel, lyder det fra det grønne energikonsortium Maabjerg Energy Concept.

Konsortiet, som består af vestjyske forsyningsselskaber og DONG Energy, vil opføre en stor bioethanolfabrik mellem Holstebro og Struer med en kapacitet på 50-70 millioner liter bioethanol fremstillet af halm. Produktionen dækker ca. halvdelen af Danmarks behov i 2020, hvor EU vil hæve andelen af bioethanol-tilsætning i benzin fra de nuværende 5,75 procen til 10 procent.

Det vækker undren i konsortiet, at klima- og energiminister Martin Lidegaard i Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag 29. november udtaler, at regeringen vil opgive en dansk satsning på bioethanol, fordi det er for dyrt.

"De gamle regnestykker for produktion af bioethanol er baseret på, at man kun udnytter 25 procent af halmen, men vi har fundet en løsning, hvor vi kan udnytte ca. 95 procent af halmen, og så giver det jo en helt anderledes økonomisk bæredygtighed," siger Jørgen Udby, der er formand for Maabjerg Energy Concept.

Han maner til besindighed, inden regeringen endegyldigt lukker døren for dansk produktion af bioethanol.

"Vi er allerede i en god dialog med Klima- og Energiministeriet og Folketingets energipolitiske udvalg. De har vist stor interesse for at høre mere om vores koncept, der er baseret på en hidtil uset synergi mellem bioethanol, biogas og affaldsbehandling. Så lad os nu lige føde barnet, inden vi skyller det ud med badevandet," lyder det fra Jørgen Udby.

Maabjerg Energy Concept har dog forståelse for, at regeringen ikke har taget bioethanol med i det nye udspil på klimaområdet.

"Produktion af bioethanol kræver store investeringer. Det er ikke noget, man skal tage let på, og det gør vi heller ikke. Lige nu arbejder mere end 30 mand på fuld tid med at analysere de teknologiske og ikke mindst økonomiske perspektiver af Maabjerg Energy Concept. Vi er klar med de første konklusioner i april 2012, og så kan vi håbe på, at regeringen vil tage det med i sine overvejelser omkring transport- og klimaaftalerne næste år," siger Jørgen Udby.

Giver man op for tidligt, vil det til gengæld få alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser, advarer han:

 

"Alternativet til en bæredygtig dansk produktion af andengenerations-bioethanol baseret på halm er, at man skal blive ved med at importere bioethanol fremstillet på basis af fødevarer. Det kan vi ikke være bekendt. Og det vil også være skadeligt for både betalingsbalancen og udviklingen i dansk landbrug. Samtidig vil vi gå glip af det enorme potentiale for dansk eksport af know-how, der ligger i at kunne fremvise et færdigt dansk koncept. Vi har allerede tilknyttet kinesiske forskere på et af delprojekterne i Maabjerg Energy Concept, og hvis vi ikke selv griber bolden og udnytter den grønne vækst kommercielt, skal Kina nok gøre det for os," siger Jørgen Udby. 

Værd at vide om Maabjerg Energy Concept

  • er et konsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning, Nomi og DONG Energy (herunder datterselskaberne Renescience og Inbicon).
  • vil opføre 2. generations bioethanolfabrik, et brintproduktionsanlæg og et affaldsbehandlingsanlæg i Måbjerg mellem Holstebro og Struer. Samtidig skal produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy øges kraftigt, ligesom det biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket skal ombygges.
  • vil årligt producere 50-70 millioner liter bioethanol, ca. 44 millioner kubikmeter biogas samt fjernvarme til 20.000 husstande og el svarende til forbruget i flere tusinde husstande. Et mindre biprodukt bliver ren CO2, som vil kunne sælges til industrien, eksempelvis sodavandsfabrikker.
  • vil årligt forarbejde ca. 300.000 - 400.000 tons halm til bioethanol, biogas og energiproduktion. Det svarer til ca. 6-8 procent af landbrugsjorden i en radius på 50 km fra Måbjerg. Dertil kommer 650.000 tons biomasse, som i forvejen er planlagt til forarbejdning hos Maabjerg BioEnergy.
  • vil erstatte så store mængder fossile brændsler, at de kommunale klimaregnskaber i Holstebro og Struer kan komme til at udvise en negativ bundlinje.