Danmark kan få unik førerposition på 2G bioethanol - hvis vi vil

20. oktober 2012

Maabjerg Energy Concept er klar til at producere 2G bioethanol af halm, men trods positive meldinger fra EU er der behov for bedre danske rammebetingelser, hvis det skal lykkes.

PRESSEMEDDELELSE: De står klar i startblokkene i Vestjylland: En stor byggegrund i Måbjerg ved Holstebro er udpeget, teknologien er på plads, de første arkitektskitser er lavet, og indhentning af miljø- og byggetilladelser er i fuld gang. Det er her, Maabjerg Energy Concept, vil investere mere end tre milliarder kroner i Danmarks første fuldskala produktion af 2. generations bioethanol.

Men de politiske rammer skal være på plads, før der er nogen, der tør at træffe den endelige beslutning om at investere i anlægget. EU-kommissionens forslag om, at man fra 2020 skal skelne mellem bæredygtige og ikkebæredygtige biobrændstoffer, er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men der er behov for konkrete danske mål.

"Vi har hørt virkelig positive meldinger fra både EU og fra Christiansborg. Og vi er klar til at kunne producere 2G bioethanol allerede fra 2016, men skal det lykkes, så må Danmark være en tand mere ambitiøs, end EU lægger op til. Vi står over for en stor investering, så vi har brug for, at Danmark tør gå foran - bl.a. med mere ambitiøse krav om iblanding af 2G bioethanol i brændstoffet. Det vil give vores investorer bedre sikkerhed for, at der er et tilstrækkeligt marked," siger Jørgen Udby, der er bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept.

EU har allerede besluttet, at der fra 2020 skal være 10 procent bioethanol i vores brændstof. Med det nye forslag fra EU vil man nu begrænse mængden af 1. generations bioethanol. Det giver gode muligheder for 2. generations bioethanol produceret på restprodukter fra skov- og landbrug, f.eks. halm som man netop har planer om i Holstebro.

 

"EU har sendt nogle meget fornuftige signaler. Men i EU vil man vente helt indtil 2020 med at kræve brug af 2G bioethanol. Det kan vi ikke vente på, hvis Danmark skal indtage en europæisk førerposition," siger Jørgen Udby.

Han minder samtidig om, at der er rigtig mange arbejdspladser i 2G bioethanol på både kort og langt sigt.

"Vores beregninger viser, at Maabjerg Energy Concept alene i byggefasen vil kunne skabe ca. 4000 arbejdspladser, mens vi i driftsfasen vil kunne bidrage med lidt over 2000 arbejdspladser. Men det er peanuts ved siden af det potentiale, der ligger i, at Danmark kan blive foregangsland. Om fem-ti år vil lande i hele verden efterspørge anlæg som vores, og det ville være fantastisk, hvis de købte dansk know-how i stedet for at gå til Kina, Japan eller Italien," siger Jørgen Udby.

Maabjerg Energy Concept vil bl.a. basere sig på viden og erfaringer fra DONG Energys forsøgsanlæg Inbicon i Kalundborg, hvor man har testet og godkendt teknologien. Hvis rammebetingelserne falder i hak, vil det vestjyske anlæg årligt kunne levere 73 millioner liter 2G bioethanol allerede fra 2016.

Det danske konsortium består af DONG Energy, Novozymes og de vestjyske forsyningsselskaber Vestforsyning, Struer Forsyning samt affaldsselskabet Nomi.